11.04.2017

MBB Encümeni Rusya Teknik Ziyaretinde Toplandı

MBB Encümeni, Ağustos ayı toplantısı kapsamında Rusya’ya teknik ziyaret gerçekleştirdi. MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin başkanlığında toplanan Encümen, birliğin 2015 yılının ilk yarısını değerlendirdi.

17 - 21 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılan ve St. Petersburg ve Moskova şehirlerini kapsayan teknik inceleme programına ve Encümen toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın yanı sıra MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan ve MBB Şehir Planlama Koordinatörü Ezgi Küçük de katıldı. 

Teknik inceleme kapsamında St. Petersburg ve Moskova şehirlerinde kentsel yaşam, kentlerin dokuları, mimari yapılar ve eserler incelendi. Önemli merkezleri, alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile şehirlerin yapılaşma tarihlerinin gözlemlendiği St. Petersburg ve Moskova' da, ekip hem karadan, hem kanallar üzerinden, hem de helikopter turları ile farklı ölçeklerde Rusya'nın iki önemli şehrini inceledi. 1703'te Çar I. Petro tarafından bataklık bir bölge üzerine inşa edilen St. Petersburg, Avrupa şehirlerine benzeyen yapıları ile dikkat çekerken; Moskova'da çarlık döneminden komünizm dönemine geçiş ve sonrasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla gelişen şehirleşme düzeni incelenmiş oldu.

YILIN İKİNCİ YARISINA HIZLI BİR BAŞLANGIÇ
Birliğin uygulamaya dönük kararlar alan, yıllık çalışma programının ve bütçenin uygulanmasını gözeten yürütme organı Encümen  toplantısında yılın ilk yarısında düzenlenen eğitim ve etkinlikler ele alındı. Çevre, uluslararası işbirlikleri, şehir planlama, kurumsal iletişim ve eğitim alanında düzenlenen bu etkinlikler Birlik Encümeni tarafından etraflıca değerlendirildi.

Şehir&Toplum’un İkinci Sayısı
Toplantıda, ilk sayısı 2014 yılının Aralık ayında çıkan ve disiplinler arası araştırmaları ve birikimleri paylaşıma sunan Şehir & Toplum dergisinin Haziran ayında çıkan ikinci sayısı da incelendi. MBB Şehir Planlama Koordinatörü Ezgi Küçük’ün editörlüğünü üstlendiği derginin talep doğrultusunda  daha geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için istişare yapıldı.

Yerel Yönetim Akademisi Hız Kesmiyor
Toplantının bir diğer gündem maddesi ise belediyelerde ekip liderliği, Türkiye’nin yönetim yapısı ve yerel yönetimler, belediyelerin yönetim yapısı, imar ve şehircilik, ihale sistemi ve etkin iletişim  gibi konularda eğitim veren MBB Yerel Yönetim Akademisi’nin (YYA) gelecek dönem faaliyetleriydi.  2015 yılının ilk yarısında ilk eğitim programını tamamlayan YYA; yerel yönetimlerde hizmet kalitesinin arttırılması ve yerel yönetim personelinin disiplinler arası bir yaklaşımla eğitilerek kurumsal kapasitenin geliştirilmesini hedefi doğrultusunda, yılın ikinci yarısında da programlar düzenleyecek. 

Marmara Denizi, Birliğin Radarında Kalmaya Devam Ediyor
1975 yılında Marmara Denizi’nin temizliği gibi bir çevre hassasiyetiyle kurulan Marmara Belediyeler Birliği, 40. yılında 2015 yılının sonunda II. Marmara Denizi Sempozyumu'nu düzenleyecek. Encümen toplantısında MBB Çevre Yönetim Merkezi tarafından yapılacak olan sempozyumda ele alınacak olan konular mercek altına alındı. Marmara Denizi’nin mevcut durumu, Marmara Havzası’nda atık su yönetimi, riskler ve tedbirler, deniz ekosistemi ve balıkçılık, denizden pazara balık yetiştiriciliği ve avlanma, pazarlama ve tüketim ilk aşamada belirlenen ana başlıklar oldu. 

Diğer İçerikler Haberler