09.11.2018

MBB Dünyanın En Büyük Göç Konferansında Yerel Yönetimlerin Göç Çalışmalarını Anlattı

1996 yılından itibaren her yıl aralıksız ve düzenli olarak farklı ülkelerde gerçekleştirilen, 70’ten fazla ülkenin ve tüm kıtaların temsil edildiği, her yıl 800’e yakın göç uzmanının katıldığı Uluslararası Metropolis Konferansı 29 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında Avusturalya’nın Sidney şehrinde gerçekleştirildi.

Göç ve nüfus çeşitlilikleri alanında dünyanın en geniş ağına sahip olan Uluslararası Metropolis Konferansı kapsamında Marmara Belediyeler Birliği ve Türk Alman Üniversitesi işbirliğinde “Global Compact on Refugees” (Küresel Mülteci Mutabakatı) ve yerel yönetimler ekseninde bir oturum düzenlendi.

Merkezi, Kanada'daki Ottowa-Carleton Üniversitesi’nde olan ve Amsterdam, Seul ve Manila’da sekretaryaları bulunan Metropolis, araştırmalar yoluyla politika geliştirmek ve göçün etkilerini yönetecek kurumlara destek sağlamayı amaçlayan konferansta Türk Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi -TAGU Müdürü Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, Türkiye’deki göçmen ve mültecilerin durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Erdoğan, “Suriyeliler Barometresi” çalışması kapsamında edinilen istatistikler ve sayılarla Türkiye’nin yürüttüğü Suriye politikasının toplumsal ve ekonomik boyutlarını ele aldı. Türkiye’nin 2011’den sonra yaşanan krizde çok özel bir yeri bulunduğuna değinen Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, Türkiye’nin 6.5 milyon Suriyelinin yarısından fazlasına, yani 3.5 milyona tek başına ev sahipliği yapan ülke olarak ortaya koyduğu olağanüstü çabanın önemine vurgu yaptı. Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısının 325 bini aştığından ve günde ortalama 305 yeni Suriyeli bebeğin daha Türkiye’de dünyaya geldiğinden bahseden Erdoğan, Türkiye’deki göçmen ve mültecilere ilişkin verileri paylaşarak yasal arka plana değindi.

Araştırmacılar, akademisyenler, göç uzmanları, hükümet yetkilileri, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı konferansta MBB Uluslararası İşbirliği Koordinatörü ve Göç Politikaları Merkezi (GPM) Direktörü Burcuhan Şener, Türkiye’deki yerel yönetimlerin göçmen ve mültecilerle ilgili yürütmekte oldukları çalışmalara ilişkin sunum yaptı. MBB Göç Politikaları Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmalarla birlikte belediyelerin göçmen ve mültecilerin uyumuna yönelik çalışmalarını aktaran Burcuhan Şener, belediyelerin hem yerleşik topluma hem de mültecilere en yakın çalışan kurumlardan biri olarak süreçteki rollerinin göz ardı edilmemesi gerektiğine ve politika geliştirme süreçlerinde diğer paydaşlarla birlikte yer almalarının önemine vurgu yaptı. Şener, süreç dahilinde hem uluslararası alandaki iyi uygulamaların hem de Türkiye’de yaşanan tecrübenin paylaşılmasının gelecek projeksiyonlarının bütün paydaşların bakış açısı, bilgi ve deneyimleriyle oluşturulması açısından gerekliliğinin altını çizdi.

Konferans dahilinde MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan ve MBB Göç Politikaları Merkezi (GPM) Direktörü Burcuhan Şener, Türkiye’deki belediyelerin göç çalışmaları konusunda Avustralya basınının sorularını yanıtladı.