24.01.2022

MBB Çevre Platformu, Yerelde Sıfır Atık Yönetimi ve Yerel İklim Değişikliği Planları Gündemleriyle Toplandı

MBB Çevre Platformu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile MBB üyesi belediyelerin çevre koruma ve kontrol, temizlik işleri, sıfır atık yönetimi ve iklim değişikliği ile ilişkili birimlerden belediye temsilcilerinin katılımı ile 20 Ocak 2022 tarihinde çevrimiçi toplantısını gerçekleştirdi.

Platform toplantısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdürü Hülya Çakır “Sıfır Atık Yönetimi Mevzuatında Güncel Gelişmeler” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Yerel Yönetimler Sıfır Atık Yönetiminde En Önemli Aktörler

Hülya Çakır sunumunda, yerel yönetimlerin sıfır atık sisteminin en önemli aktörleri olduğunu vurguladı. Sıfır atık kılavuzlarının güncellendiğini ve en kısa sürede yayınlanacağını belirten Çakır, belediyelerde sıfır atık yönetim sisteminin ana bileşenlerini detaylı bir şekilde anlattı. Uygulama esaslarına değindi. Belediyelerin, belediye kanununa göre gıda bankacılığı yapabileceğini ve bu kapsamda gıda atığı önleme planları hazırlanması gerektiğini, gıda bağışı ve insani tüketim için gıdaların yeniden dağıtımlarını teşvik eden uygulamaların tercih edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Zincir marketler ve 400 m2 den büyük alışveriş noktaları; pil, elektrikli küçük ev aletleri ve tekstil atıkları için toplama noktalarının oluşturulması gerektiğine işaret eden Çakır, kargo şirketleri için paketlemede kullanılan ambalajların azaltılması yönünde düzenleme yapıldığını ve tekstil atıkları ile kullanılmış giysiler, elektronik atık, atık ilaç, bitkisel atık yağ için de ilave renk skalası oluşturulduğunu vurguladı.

Atık Getirme Merkezleri Yaşayan Birer Eğitim Merkezi Olmalı

Atık getirme merkezlerine ilişkin esasları da paylaşan Hülya Çakır; atık getirme merkezlerinin daha aktif kullanılması ve vatandaşların atıklarını getirmeye teşvik edilmeleri için burada bakım, tamir ve atölye çalışmaları yapılması, atık getirme merkezinin sadece atığın getirilip bırakılacağı bir yer değil aynı zamanda öğrenciler için de bir eğitim merkezi haline gelmesi gerektiğini ifade etti.

Sunumun ardından belediye temsilcilerinin katılımıyla sıfır atık yönetimine ilişkin tartışma ve değerlendirme oturumu gerçekleştirildi.

İyi Uygulama Örnekleri: Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları

Toplantının ikinci kısmında yerelde iklim değişikliği çalışmaları ile ilgili olarak Kadıköy ve Nilüfer Belediyelerinin iyi uygulamaları tanıtıldı.

Kadıköy Belediyesinin İklim Değişikliğine Yönelik Azaltım Ve Uyum Çalışmaları

Kadıköy Belediyesi Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliği Müdürü Aynur Şule Sümer, “Kadıköy Belediyesinin İklim Değişikliğine Yönelik Azaltım ve Uyum Çalışmaları” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Kadıköy İklim Değişikliğinin Etkilerini En Çok Hissedecek İlçelerden Biri

Kadıköy’ün iklim değişikliği stratejisini detaylı anlatan Sümer, “Kadıköy kıyı yerleşimi ve iklim değişikliğini en çok hisseden ilçelerden biri. İklim değişikliği sebebiyle deniz seviyesinde yükselme öngörülüyor ve bu da yaklaşık olarak içeriye doğru 50 metrelik sahil bandının yok olması anlamına geliyor. Çok uzak bir zaman dilimi gibi gözükebilir ama çocuklarımızın geleceğini göz önünde bulundurursak hemen şimdi harekete geçmeliyiz. Isı adası etkisi, yaşlı nüfusunun yüksek olması, kentleşme kaynaklı yüksek karbon ayak izi gibi etkenler Kadıköy’ün iklim değişikliği stratejisinin oluşturulmasını zorunlu kıldı.” dedi.

Kentin altyapısını iklim değişikliğinin oradaki yerel etkilerine göre oluşturmanın çok önemli olduğunu değerlendiren Sümer, Kadıköy olarak sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar artıştan azaltım olarak 1.4 kton CO2 eşdeğerine indirileceğini belirtti.

Nilüfer Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Ve İklim Uyum Eylem Planı

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Zerrin Güleş, “Nilüfer Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Zerrin Güleş, sunumuna Nilüfer ilçesi ile ilgili bilgiler vererek başladı. Güleş; Nilüfer’in sanayisi olan, Bursa nüfusunun yüzde 80’ine istihdam sağlayan, yoğun göçe maruz kalan, planlı bir kent ve Bursa’nın cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Zerrin Güleş, “Nilüfer Belediyesi iklim çalışmaları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Enerji Bürosu tarafından yürütülüyor. Nilüfer Belediyesi İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi-CoM üyesidir. İklim değişikliği ile mücadeleyi bir politika olarak belirledik. Belirli taahhütlerde bulunduk. Sürdürülebilir enerji eylem planlarımızı hazırladık. Karbon salınımı envanteri hazırladık. 2014 yılında eylem planını oluşturduk ve 2016 ve 2018 yıllarında güncelledik. Bu çalışmaları yaparken içerisinde yer aldığımız REPLICATE isimli AB projesi de büyük katkılar sağladı.” dedi.

Nilüfer’in Kişi Başına Salımlarında 2030’da Yaklaşık %40’lık Bir Azaltım Sağlanabileceği Belirlendi

Zerrin Güleş; Nilüfer Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planının kentsel paydaşların katılımıyla belirlendiğini ve farklı sektörlerde enerji tüketiminden kaynaklanan salımların azaltılması için bir yol haritası oluşturmayı hedeflediğini belirttik. Nilüfer’in kişi başına salımlarında 2030’da yaklaşık %40’lık bir azaltım sağlanabileceğin hesaplandığını söyleyen Güleş, 2030 salımlarının bu senaryoya göre yaklaşık 2000 TCO2 olarak hesaplandığını sözlerine ekledi.

Sunumlara ekten ulaşabilirsiniz: