07.12.2017

MBB Çevre Platformu Şile'de Toplandı

MBB Çevre Platformu, Şile Belediyesinin ev sahipliğinde 7 Aralık 2017, Perşembe günü İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin başkanlığında Şile'de toplandı. Alarçin’in açılış konuşması ile başlayan toplantıda MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman’ın toplantı gündemine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu’nun İstanbul’daki 39 ilçe belediyesinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlükleri ile Temizlik İşleri Müdürlüklerinden oluşan Çevre Platformu üyelerini selamlamasıyla devam eden toplantıda, Başkan Tabakoğlu Şile’ye özgü bazı bilgileri katılımcılarla paylaştı. Şile’nin Türkiye’nin en büyük metropolü olan İstanbul’da kırsalı temsil ettiğini ve metropollerde kırsal yönetiminin ayrıca bir disiplin olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Tabakoğlu, yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında çok önemli bir fark olan Şile’yi kırsal yaşam dinamiklerinden koparmadan metropolle entegre bir yapıya kavuşturmanın sorumluluğunu taşıdıklarını belirtirken, Çevre Platformu gibi son derece fonskiyonel bir teşekkülü ilçelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Toplantının diğer gündem maddelerinden birisi de İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediyelerin ilgili birimlerinin etkin iletişimi idi. Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürü Av. Veli Böke’nin konuşmalarıyla devam eden toplantıda, Böke “MBB’nin teklifi üzerine bundan böyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Çevre Platformu’nda daimî üye olarak yer bulacağının çok faydalı olacağına inanıyorum. Her fırsatta güçlü bir iletişim kurgulayabilirsek, merkezi yönetim ile yerel yönetim faaliyetlerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olacağını umuyorum” dedi.

Çevre Platformu toplantısında Belediyelerin sistematik olarak geçmek üzere olduğu mobil bitkisel atık yağ toplama mekanizması da geniş değerlendirme alanı buldu. Bitkisel atık yağların toplanması esnasında tüm tarafların oluşturulacak yazılım üzerine sürekli bildirimini gerekli kılan sistem bitkisel atık yağların daha kontrollü bir şekilde geri kazanım sürecine dahil olmasını öngörürken, belediyelerin küçük ve orta ölçekli işletmelerin bildirimlerini üstlenmesinin bazı endişelere yol açtığı vurgulandı.

İstanbul’daki tüm belediyelerden yaklaşık 100 kişinin katıldığı toplantıda önemli gündem maddeleri arasında Belediyelerde Ambalaj Atıklarının Yönetimi de yoğun olarak tartışılan konular arasındaydı. Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Atıkları Şube Müdürü Aylin Çiçek’in hazır bulunması belediyeler tarafından birçok sorunun doğrudan muhatabına yöneltilmesine imkân tanıdı. Özellikle Sayıştay Başkanlığı tarafından işaret edilen ambalaj atıklarının yönetiminde ihale ile işin yaptırılması hususu üzerindeki endişeler dile getirildi. Ambalaj atıkları yönetiminin dışarıdan bakıldığı gibi her belediyede kârlı bir iş olarak görülmesine tepki ile yaklaşılırken, bu konuda bölgeden bölgeye farklılık arz eden dinamikler olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. Önümüzdeki süreçte İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Sayıştay Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyelerin bir araya gelerek ortak ve makul bir çözümün inşa edileceği yönünde yaygın kanaatin oluşması üzerine MBB’nin bu konuda tarafları bir araya toplayacak bir çalıştay gerçekleştirmesinin faydalı olacağı üzerinde duruldu.

Diğer İçerikler Haberler

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >
İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu

14.03.2023 Devamını Okuyun >
İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu

14.03.2023 Devamını Okuyun >
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor
#Kültür

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

10.03.2023 Devamını Okuyun >
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor
#Kültür

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

10.03.2023 Devamını Okuyun >
MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı
#Kentleşme#AfetYönetimi

MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı

08.03.2023 Devamını Okuyun >
MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı
#Kentleşme#AfetYönetimi

MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı

08.03.2023 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

23.02.2023 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

23.02.2023 Devamını Okuyun >