07.12.2017

MBB Çevre Platformu Şile'de Toplandı

MBB Çevre Platformu, Şile Belediyesinin ev sahipliğinde 7 Aralık 2017, Perşembe günü İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin başkanlığında Şile'de toplandı. Alarçin’in açılış konuşması ile başlayan toplantıda MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman’ın toplantı gündemine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu’nun İstanbul’daki 39 ilçe belediyesinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlükleri ile Temizlik İşleri Müdürlüklerinden oluşan Çevre Platformu üyelerini selamlamasıyla devam eden toplantıda, Başkan Tabakoğlu Şile’ye özgü bazı bilgileri katılımcılarla paylaştı. Şile’nin Türkiye’nin en büyük metropolü olan İstanbul’da kırsalı temsil ettiğini ve metropollerde kırsal yönetiminin ayrıca bir disiplin olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Tabakoğlu, yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında çok önemli bir fark olan Şile’yi kırsal yaşam dinamiklerinden koparmadan metropolle entegre bir yapıya kavuşturmanın sorumluluğunu taşıdıklarını belirtirken, Çevre Platformu gibi son derece fonskiyonel bir teşekkülü ilçelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Toplantının diğer gündem maddelerinden birisi de İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediyelerin ilgili birimlerinin etkin iletişimi idi. Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürü Av. Veli Böke’nin konuşmalarıyla devam eden toplantıda, Böke “MBB’nin teklifi üzerine bundan böyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Çevre Platformu’nda daimî üye olarak yer bulacağının çok faydalı olacağına inanıyorum. Her fırsatta güçlü bir iletişim kurgulayabilirsek, merkezi yönetim ile yerel yönetim faaliyetlerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olacağını umuyorum” dedi.

Çevre Platformu toplantısında Belediyelerin sistematik olarak geçmek üzere olduğu mobil bitkisel atık yağ toplama mekanizması da geniş değerlendirme alanı buldu. Bitkisel atık yağların toplanması esnasında tüm tarafların oluşturulacak yazılım üzerine sürekli bildirimini gerekli kılan sistem bitkisel atık yağların daha kontrollü bir şekilde geri kazanım sürecine dahil olmasını öngörürken, belediyelerin küçük ve orta ölçekli işletmelerin bildirimlerini üstlenmesinin bazı endişelere yol açtığı vurgulandı.

İstanbul’daki tüm belediyelerden yaklaşık 100 kişinin katıldığı toplantıda önemli gündem maddeleri arasında Belediyelerde Ambalaj Atıklarının Yönetimi de yoğun olarak tartışılan konular arasındaydı. Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Atıkları Şube Müdürü Aylin Çiçek’in hazır bulunması belediyeler tarafından birçok sorunun doğrudan muhatabına yöneltilmesine imkân tanıdı. Özellikle Sayıştay Başkanlığı tarafından işaret edilen ambalaj atıklarının yönetiminde ihale ile işin yaptırılması hususu üzerindeki endişeler dile getirildi. Ambalaj atıkları yönetiminin dışarıdan bakıldığı gibi her belediyede kârlı bir iş olarak görülmesine tepki ile yaklaşılırken, bu konuda bölgeden bölgeye farklılık arz eden dinamikler olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. Önümüzdeki süreçte İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Sayıştay Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyelerin bir araya gelerek ortak ve makul bir çözümün inşa edileceği yönünde yaygın kanaatin oluşması üzerine MBB’nin bu konuda tarafları bir araya toplayacak bir çalıştay gerçekleştirmesinin faydalı olacağı üzerinde duruldu.

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >