06.01.2023

MBB Çevre Platformu “Şehirlerde Hava Kalitesi ve Gürültü Yönetimi” Başlığıyla Toplandı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Çevre Platformu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Modelleme ve Haritalama Şube Müdürü Nuray Hüsmen ve Çevre ve Şehircilik Uzmanı Canan Esin Köksal’ın konuşmacı oldukları toplantıda 4 Ocak 2023 Çarşamba günü "Şehirlerde Hava Kalitesi ve Gürültü Yönetimi" konusuyla bir araya geldi.

Marmara Bölgesi’nden belediye temsilcilerinin yoğun katılımlarıyla gerçekleşen toplantının açılışını MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Modelleme ve Haritalama Şube Müdürü Nuray Hüsmen “Çevresel Gürültü Yönetimi”, Çevre ve Şehircilik Uzmanı Canan Esin Köksal “Hava kalitesi yönetimi” başlıklı sunumlarını yapmalarının ardından soru cevap ve değerlendirme kısmında belediyelerden katılımcıların kararları uygulamaya yönelik sorularını cevapladı. Toplantının sonunda MBB Eğitim ve Projeler Uzmanı Halenur Dönmez "Mentor Bilgi Paylaşım Programı"nı tanıttı.

KAYNAKTA GÜRÜLTÜ KONTROLÜ YAKLAŞIMI BENİMSENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Modelleme ve Haritalama Şube Müdürü Nuray Hüsmen; “Çevresel Gürültü Yönetimi” başlıklı sunumunda; 30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nin temel çerçevesini katılımcılara aktardı. Yönetmelikte, alıcıda gürültü kontrolü yerine kaynakta gürültü kontrolü yaklaşımının benimsendiğini söyleyen Hüsmen, belediyelerim görev, yetki ve sorumlulukları hakkında detaylı bilgi verdi. Hüsmen; “Belediyeler; ilgili kurum kuruluşlarla işbirliği yaparak stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planlarını hazırlamak/hazırlatmak ve stratejik gürültü eylem planlarını uygulamak; stratejik gürültü haritalarının, stratejik gürültü eylem planlarının Bakanlıkça oluşturulan veri tabanına girişini yapmak; imar planı çalışmalarında ve ruhsatlandırma aşamasında gürültü yönetimine ilişkin hususları dikkate almak ve Çevre Kanunu uyarınca yetki devri yapılması halinde; Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik izleme ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek, ihlal tespiti durumunda idari yaptırım uygulamak ve yapılan denetim ve idari yaptırım sonuçlarını il müdürlüklerine iletmekle yükümlüdür” dedi ve Stratejik Gürültü Haritaları ve Stratejik Gürültü Eylem Planları hakkında bilgilendirme yaptı.

64 İL TEMİZ HAVA EYLEM PLANI HAZIRLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Uzmanı Canan Esin Köksal; “Şehirlerde Hava Kalitesi Yönetimi” başlıklı sunumunda hava yönetimine ilişkin mevzuat ve hava yönetimi dairesi kurumsal yapılanması, hava kalitesi yönetimi kronolojisi hakkında bilgiler verdi. Köksal; “64 ilimiz, eylem planı şablonuna uygun olarak 2013 37 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ve HKDYY kapsamında Temiz Hava Eylem Planı hazırlamıştır. Tüm kirletici kaynakların bilgisinin yer aldığı Hava Emisyon Yönetim Portalı geliştirilmiştir. HEY Portalı ile ulusal ve yerel ölçekte stratejik hava kalitesi haritaları hazırlanmaktadır. Ulusal, bölgesel ve yerel ölçekli olarak harita üretilebilmektedir. Bu doğrultuda senaryolar ile eylemler etkinleştirilecektir” dedi. Şehirlerde emisyon yönetim çalışmalarına değinen Köksal, 2053 yılı net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda Isıtmada Yeşil Dönüşüm Stratejik Planına ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı.

MENTOR: BİLGİ PAYLAŞIM PROGRAMI

Toplantının sonunda MBB Eğitim ve Projeler Uzmanı Halenur Dönmez; Mentor Bilgi Paylaşım Programını tanıttı. Dönmez; “Mentor, Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) belediyeler arası iş birliğini, belediyelerin kapasitelerinin ve çalışanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla oluşturduğu bir personel değişim ve deneyim paylaşım programıdır. Program kapsamında, belediyelerin tüm çalışma alanlarında uzmanlık sunan ve uzmanlık talep eden belediyeler eşleştirilerek çevrim içi ya da yüz yüze toplantılar aracılığıyla bir araya getirilir” dedi.

Kapak görseli: Chris LeBoutillier

Diğer İçerikler Haberler