22.02.2018

MBB Çevre Platformu Güney Marmara Grubu Bursa’da Toplandı

MBB Çevre Platformu Güney Marmara Bölgesi toplantısı 22 Şubat 2018, Perşembe günü Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’dan 32 belediyenin katılımıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman’ın moderatörlüğünü yaptığı toplantının ilk bölümünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Nalan Fidan yoğun olarak yürütülen çevre yönetimine ilişkin faaliyetleri aktardı. Bu tür toplantılarla bölgedeki diğer belediyelerle istişare fırsatı doğduğunu dile getiren Yılmaz, MBB’nin herhangi bir sınırı tanımayan özellikle çevre gibi disiplinlerde bir çatı vazifesi görmesi gerekliliğini belirterek “Her belediyenin bir çevre karnesinin tutulması ve veriler yenilendikçe MBB tarafından da güncellenmesi konuya bütüncül bakışı kolaylaştıracaktır.” dedi.  Planlanan katı atık aktarma istasyonlarına ilişkin yürütülen çalışmaların sürdüğünü ifade eden Fidan, “Covenant of Mayors (Belediye Başkanları Sözleşmesi) üyeliğimiz çalışmalarımıza daha titizlikle yaklaşmamıza vesile oldu.” diyerek, çevre adına yürütülen her çalışmanın iklim politikasına da katkı sunduğuna dikkat çekti.

MBB’nin çevre yönetimine ilişkin faaliyetlerinden ve Çevre Platformu’nun yeni bülten çalışmasından bahseden Kahraman, “Çevre Platformu toplantılarını İstanbul’a ilaveten bölgesel ölçekli toplantılarla her geçen gün daha yoğun gündemle ve daha yoğun katılımla gerçekleştiriyoruz. Bu dinamik yapıdaki en büyük pay da toplantılarımızın içeriğini belirleyen ve gerektiğinde ev sahipliği yapan belediyelerdir.” dedi.

696 Sayılı KHK ve Temizlik Personeli Çalıştırılması Ele Alındı 
Belediyelerin gündeminde önemli bir yer tutan 696 sayılı KHK kapsamında “Temizlik işlerine ilişkin personel çalıştırılması” konusunda MBB İhale Eğitmeni Ümit Arslan bir sunum yaptı. Arslan sunumunda belediyelerin taşeron işçilerin kadro konusu ile ilgili çalışmalarında izleyebilecekleri usullere ilişkin bilgiler verdi. Konuya ilişkin hala çok sayıda bilinmezliğin söz konusu olduğunu belirten Arslan, özellikle “doğrudan hizmet alımı” ile ifade edilmek istenenin daha net bir şekilde ortaya konması gerektiği yorumunda bulundu.
Yeni Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği görüşüldü.

Uzun süredir yayımlanması beklenen ve geçtiğimiz günlerde yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında belediyelerin ve piyasaya sürenlerin işbirliğine ilişkin konuların ele alındığı toplantının öğleden sonraki kısmında katılımcı belediye temsilcileri, ambalaj atıklarının yönetiminde uyguladıkları sistemlerini ve karşılaştıkları zorlukları dile getirdi. Belediyelerin Sayıştaş Başkanlığı’nın yönlendirmesiyle ambalaj atıklarınının yönetimi işini ihale edebilmesi için Yetkilendirilmiş Kuruluşların belgelendirme ücretlerini şeffaf bir şekilde kamuoyuna ilan etmeleri gerekliliği üzerinde ortak kanaat paylaşıldı.

İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi Tanıtıldı
MBB Çevre Yönetimi Koordinatör Yardımcısı Mustafa Özkul, MBB’nin destekleyici kuruluş olarak imza attığı “Covenant of Mayors (İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi)”nr ilişkin bir sunum yaptı. Belediyelerin söz konusu sözleşmeye üyelik sürecinde MBB’den destek alabileceklerini ifade eden Özkul, “Belediyelerin yoğun olarak yürüttüğü çevre yönetimi faaliyetlerinin sistematize edilmesi açısından bu tür uluslararası platformlar önem arz etmektedir.” dedi.

Diğer İçerikler Haberler