11.04.2017

MBB Çevre Platformu Afyon'da Toplantı

Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü sekretaryasında çalışmalarını sürdüren Çevre Platformu, İstanbul ve Kocaeli belediyelerinin yoğun katılımıyla olağan toplantısını 24 Aralık’ta Afyon’da gerçekleştirdi.

Mart ayında ilan edilen ve MBB’nin ilan edildiği tarihten itibaren yakından takip ettiği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne ilişkin taslak hakkında gelişmelerin konu edildiği Çevre Platformu toplantısı detaylı değerlendirmelere sahne oldu. MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman’ın mevzuat hazırlık sürecine ilişkin, MBB’nin başından itibaren belediyeleri temsilen bu konunun görüşüldüğü her platformda yer aldığını ve sürdürülebilir bir ambalaj atıkları yönetimi için belediyelerin en aktif paydaş olduğunu ifade etti. Kahraman “Ambalaj atıklarının yönetimi belediyelerin tüm atık yönetimi hizmetleri için çok büyük önem arz ettiği için, MBB olarak belediyeleri en aktif şekilde temsil etmemiz gerektiğini biliyorduk. Bunun için Mart ayından itibaren, konuya ilişkin belediyelerimizle yoğun katılıma sahne olan 3 istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik; bu toplantılar neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmak üzere 2 görüş ve değerlendirme raporu hazırladık; atık yönetimini konu alan 4 panel ve çalıştaya konuşmacı olarak katılım sağlayarak belediyelerin görüşlerinin önemini vurguladık” diyerek süreci yakından takip ettiklerinin altını çizdi.

Çevre Platformu toplantısına fiilen katılım sağlayamasa bile çok sayıda sorunun muhatabı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetim Daire Başkanı Ahmet Varır, video konferans ile katılımcıların sorularını cevapsız bırakmadı. Çok sayıda belediye olduğunu ve her biri ile irtibat geliştirmenin zor olduğunu vurgulayan Varır, MBB’nin bu konudaki temsil misyonunun çok işlevsel olduğunun altını çizerek MBB’ye teşekkür etti. Varır konuşmasında Ambalaj Atıklarının Yönetimini düzenleyecek olan yönetmelikte aşağıdaki konuları öngördükleri ifade etti:

·         Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çok uzun süredir üzerinde konuştuğumuz ve sürdürülebilir bir zemin yakalamaya çalıştığımız bir konu, ince eleyip sık dokuyarak hareket ettiğimiz için her paydaşın görüşlerini çok önemsiyoruz.

·         Yeni taslağın genel kurgusu piyasaya sürenlerin sistemi finanse etmesi, belediyelerin ise sistemin işleyişini koordine etmesi üzerinedir. 

·         Yetkilendirilmiş kuruluşların artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da denetlenmesi öngörülmektedir.

·         Toplama konusunda yaşanan problemler, mevcut yönetmeliğin revize edilmesine gerekçe oluşturmuştur. Özellikle konutlardan ambalaj atığı toplanması hususu hiçbir zaman istenen seviyede olamamıştır.

·         Gelinen noktada belediyelerin ambalaj atıklarını kendi imkânlarıyla toplamalarında ve değerlendirmelerinde yönetmeliğe göre hiçbir mahsur olmayacağını söyleyebiliriz.

·         Toplama ve ayırma işlerinin ayrılması konusunda bir öngörümüz olmuştu, fakat bu durumun sonucunda hem belediyeleri hem de yatırımcıları zora sokabileceğini düşündüğümüz sonuçlarla karşılaşabileceğinden, toplama ve ayırmanın eskisi gibi bir arada olmasının öngörüldüğünü ifade edebilirim.

·         Belediyelerle toplama ayırma tesisleri (TAT) arasında imzalanan sözleşmelerin kısa süreli olması sistemi zora sokan bir konu idi, bu yönetmelikte belediyelerle TAT’lar arasında on yıllık sözleşmeler imzalanması için bir madde öngörülmektedir. Bu sözleşmelerin fesih konusunda İl Müdürlüklerinin söz sahibi olması öngörülmektedir.

·         Kirleten öder prensibini güçlendirmek açısından yetkilendirilmiş kuruluşların yıllık gelirlerinin dışında kalan miktarının en az %50’sini ayni destek olarak belediyenin ayrı toplama sistemine vermeleri öngörülmektedir.

·         Piyasaya sürenlerin tamamının yetkilendirilmiş kuruluşlar üzerinden faaliyet göstermesi öngörülmektedir.

·         Yetkilendirilmiş kuruluşlar çalıştığı belediye nüfusunda her yıl %10 oranında artış sağlaması gerektiği ile ilgili bir hüküm öngörülmektedir.

·         Son olarak Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine ilişkin yapılan düzenleme konusundaki son tarihin 1 yıl daha uzatılarak 31 Aralık 2017 olacağı öngörülmektedir.

Çevre Platformu toplantısının ikinci oturumunda, MBB Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından yürütülen ve 40 paydaşın yer aldığı Atık Yönetim Maliyetlerinin Belirlenmesi Projesi kapsamında hazırlanan soru formları değerlendirildi. 5 farklı atık yönetim alanında ilk etapta büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyelerine yöneltilecek olan soru formları, katılımcıların değerlendirmelerine açıldı.

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >