29.03.2023

MBB, CDP ile İş Birliği Sözleşmesi İmzaladı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), kurumların çevresel etkilerini ölçmek için destekleyen uluslararası kuruluş Karbon Saydamlık Projesi (CDP) ile iş birliği protokolü imzaladı.

Söz konusu iş birliği kapsamında MBB üye belediyelerine yönelik iklim eylemi ile ilgili raporlama ve çevresel verileri paylaşmaya dair kapasite geliştirme çalışmaları yapılacak ve CDP’nin ICLEI ile geliştirdiği “CDP-ICLEI takip platformu” (CDP-ICLEI track) adı verilen çevresel veri paylaşımı platformu MBB üyeleri arasında yaygınlaştırılacak. CDP ile yapılacak olan bu iş birliğinin daha fazla kenti iklim eylemine yönelik rapor yazmaya ve ilerlemelerini dönemsel veri toplama ve paylaşımı yoluyla takip etmeye teşvik etmesi planlanıyor.

CDP Hakkında

CDP, özel sektördeki işletmelerin ve kamu kurumlarının sera gazı emisyonlarını ve çevresel etkilerini ölçmelerine olanak tanımak ve onları iklim eylemine yönelik eylemlerini raporlama yapmaya teşvik etmek için kurulmuş, kâr amacı gütmeyen küresel bir organizasyondur. CDP, şirketlerin çevresel verilerini ve performanslarını raporlamaları için bir platform kurmuş; kurumların sürdürülebilirlik uygulamalarını değerlendirmek ve birbirleriyle kıyaslama yapmak adına bir standart oluşturmuştur. Kuruluşun oluşturduğu platformda, dünya çapında 590'dan fazla kurumsal yatırımcı, 20.000'den fazla organizasyon ve 1.100'den fazla şehir, eyalet ve bölge yönetimi verilerini paylaşmıştır. CDP’nin topladığı bu verilerle sürdürülebilir ve anlamlı ekonomik ve çevresel politikalara adım atılmasına katkıda bulunacak bir veri kaynağı oluşmuştur. CDP’nin oluşturduğu platformda sera gazı emisyonları gibi çevreyle ilgili verilerin yanı sıra,  kurumların su ve orman yönetimi uygulamaları hakkında da veri paylaşmaları yapılmakta, atık azaltma ve tedarik zinciri sürdürülebilirliğini iyileştirme çabaları da rapor edilmektedir. CDP, bu çalışmalarıyla birçok alanda şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerini desteklemekte ve politika yapımlarını, kurumların kendilerini ölçmesini ve benzerleriyle kıyaslamasını olası kılan veriler toplamaktadır.

CDP raporlama sistemini kabul eden kuruluşlar arasında Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi (Global Covenant of Mayors - GCoM), ICLEI, C40 gibi öncü uluslararası kent ağları yer alıyor. 2022 yılında dünya genelinde 1000’in üzerinde, Türkiye’den ise 15 şehir/yerel yönetim CDP ile çalışarak şehirlerinin iklim eylemlerini raporladı. Türkiye’deki yerel yönetimler bu link üzerinden kaydolarak 2023 yılında CDP ile çalışma imkanı bulabilir. 

Detaylı bilgi için: https://www.cdp.net/en

CDP-ICLEI Takip Platformu Hakkında

CDP-ICLEI Takip Platformu (CDP-ICLEI Track), CDP ve Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler (ICLEI) ortaklığında, şehirlerin iklime olan etkilerini raporlamaları için oluşturulmuş bir platformdur. Yerel yönetimlerin sera gazı emisyonlarını ve iklim eylem planlarını ölçme, izleme ve raporlamalarına yardımcı bir unsur olarak faaliyet göstermektedir. Yerel yönetimler, bu platformu kullanarak çevreye olan etkilerini rapor etmekte, kendi karbon ayak izlerini ve çevresel etkilerini daha iyi anlayabilmekte, çevresel sürdürülebilirliği artırmak ve kentte yaratılan sera gazı emisyonlarını azaltmak için hangi alanlarda değişikliklere gitmeleri gerektiğini belirleyebilmektedirler. Ayrıca, belediyeler bu platforma ekledikleri verileri zaman içinde takip ederek, sürdürülebilirliğe ve iklim eylemine olan bağlılıklarını vatandaşlara, yatırımcılara ve diğer paydaşlara gösterme imkanına da sahip olabilmektedirler. Bu yanıyla da CDP-ICLEI Takip Platformu, şehirler için bir performanslarını gösterme mekanizmasıdır. Platform, aralarında Türkiye’den 15 kentin de olduğu 1.100 şehrin gerçekleştirdiği 8.000’den fazla sürdürülebilirlik girişimlerini kayıt altına almıştır. Genel olarak, CPD-ICLEI Takip Platformu, yerel yönetimlerin iklim değişikliği konusunda anlamlı adımlar atmalarını, toplulukları için daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir gelecek yaratmalarını, şeffaf bir yönetim benimsemelerini destekleyen önemli bir araçtır.

Detaylı bilgi için: https://www.cdp.net/en/cities

CDP-ICLEI Track raporlama platformu aracılığıyla kentler, “Kentler İklim Eylem Anketi”ne (“Cities Climate Action Questionnaire”) erişebilir ve raporladıkları iklim eylemleri ve hedefleri için geri bildirim ve önerilere ek olarak, uluslararası standartlara dayanan özel bir CDP puanı alabilir. Kadıköy Belediyesi, 2022 yılında CDP’nin en yüksek puan alan kentlerden oluşan A Listesine Türkiye’den giren ilk yerel yönetim oldu.

Yerel yönetimler, CDP’nin anket formunu yanıtladıktan sonra yanıtlarının CDP aracılığıyla diğer ilgili proje ve girişimler (örneğin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi - GCOM, WWF One Planet City Challenge, C40 Cities Race to Zero ve UN Cities Race to Resilience) ile paylaşılmasını talep edebilir. Bu sayede tek bir form ile belediyenin çalışmaları çeşitli uluslararası platformlarda paylaşılabilir.

Eğer belediyeniz iklim eylemi konusundaki çalışmalarına yeni başladıysa raporlama platformu, bütüncül yaklaşımı ve sağladığı geri bildirim aracılığıyla belediyenizin iklim eylem planını yapılandırmak ve önceliklileri belirlemek için yol gösterici olacaktır. Diğer yandan, eğer belediyenizin iklim eylemi üzerine ileri düzeyde çalışmaları mevcutsa, bu platform aracılığıyla uluslararası standartları karşılayıp karşılamadığınızı ve TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) ile uyumluluğunuzu kontrol edebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için, MBB’den Özge Sivrikaya’yı CC’ye alarak ([email protected]) CDP’den Lea Busch’a ([email protected]) İngilizce veya Türkçe olarak e-posta gönderebilirsiniz.

Belediyenizin iklim eylemlerini 5 Nisan – 25 Temmuz 2023 arasında raporlayabilirsiniz. Raporlama platformuna üye değilseniz, buradan üye olabilirsiniz. Aşağıdaki linklerden ankete ve rehbere ulaşabilirsiniz:

2023 Anketi (İngilizce veya Türkçe olarak yanıtlayabilirsiniz)

2023 Anketine İlişkin Rehber

CDP etkinlik sayfasında, gelecek tanıtım ve kapasite geliştirme web seminerlerini bulabilirsiniz.

 

Ayrıca, CDP tarafından MARUF21’de düzenlenen çevresel raporlamanın faydalarına ilişkin “İklim Değişikliği için Raporlama” oturumuna ait kayda bu link üzerinden erişebilirsiniz.

 

Haber kapak görseli kaynağı: Behance - HMY Sustainability