03.05.2017

MBB, Atık Yönetimi Sempozyumu'nda Rol Aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, ulusal atık yönetim politikasının hedef, risk ile faaliyetlerinin daha şeffaf ve analitik şekilde bütüncül değerlendirilmesi, bilgi alışverişinde bulunulması ve yeniliklerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen "2017 Atık Yönetimi Sempozyumu" 27 Şubat – 2 Mart tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Türkiye'nin 2023 hedefinin "Çevre politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmek, enerji verimliliğini yaygınlaştırmak, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak, yüksek yaşam kalitesi ile refahı tüm vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğuyla sunabilmek" olduğunu vurguladı.

Atık Yönetimi Sempozyumu’nda MBB’nin yoğun bir şekilde yürüttüğü atık yönetiminde kurumsal kapasitenin artırılmasına ilişkin çalışmalar da sunuldu. Özellikle Mart 2016’da başlatılan, bilimsel danışmanlığı Doç. Dr. İbrahim Demir ile Doç. Dr. Sinan Bilgili’nin yaptığı ve çok çeşitli paydaşların uyum içerisinde çalıştığı “Atık Yönetim Maliyetlerinin Belirlenmesi (AYMB) Projesi”, sayısı yüzlerle ifade edilen katılımcılara sunuldu. MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman tarafından gerçekleştirilen sunumda, AYMB Projesinin yanı sıra atık yönetiminde ekonomik araçların önemi de detaylı bir şekilde vurgulandı. Türkiye’de kamu kurumları tarafından AB ortalamasına yakın seviyelerde yatırımların ve harcamaların yapıldığını ifade eden Kahraman, bu harcamaların %95’ine yakın bir oranının ise doğrudan yerel yönetimler eliyle yapıldığını belirtti. Etkin bir çevre yönetiminin en önemli bileşenlerinden birisinin etkin bir atık yönetimi olduğunu vurgulayan Kahraman, vatandaşların atık yönetimi zincirinin en önemli halkası olduğunu, bu nedenle ekonomik sürece de mutlaka dâhil edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca Kahraman, ekonomik araçların etkin kullanılmasının sadece finansman kaynağı olmadığını, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı artırıcı etkisinin de olduğunu uluslararası örneklerle sundu.

Belediyelerde Ambalaj Atıkları Alanındaki İyi Uygulama Örnekleri

Sempozyumun ikinci kısmında “Belediyelerde Ambalaj Atıkları Alanındaki İyi Uygulama Örnekleri” oturumu gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman’ın üstlendiği oturumda Alanya, Ataşehir, Karşıyaka, Pendik, Üsküdar ve Yıldırım Belediyelerinin ambalaj atıkları konusunda yürüttükleri başarılı uygulamalar, temsilcileri tarafından sunuldu.

AYMB Projesine ilişkin çalışmaların Haziran ayında bitmesini öngörülürken tüm paydaşların bu süreçte şeffaf olmasının proje çıktılarını çok olumlu bir seviyeye çekeceği belirtildi.

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

13.06.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

13.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >