23.10.2017

MBB, ALDA Üyesi Oldu

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), 1999 yılında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi girişimiyle kurulan ve temel olarak yerel düzeyde sivil katılımın ve iyi yönetişimin desteklenmesi ile yerel yönetimler ve sivil toplum arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan Strazburg merkezli Yerel Demokrasi Ajansları Birliği–ALDA’ya üye oldu.

40 farklı ülkeden yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra bireysel üyelerin de yer aldığı 250'den fazla üyeye sahip olan ALDA, üyeleri ve diğer ortaklar arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğini kolaylaştıran büyük bir ağ ve bilgilendirme platformu olma niteliği taşıyor.

ALDA, aktif Avrupa vatandaşlığının sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği ALDA Avrupa, Balkanların Batısı ve Avrupa’ya komşu bölgelerde iyi yönetişim, vatandaş katılımı, Avrupa’ya entegrasyon ve adem-i merkeziyetçiliğin teşviki için ALDA İşbirliği ve eğitim programları, özel amaçlara yönelik proje asistanlığı ve kapasite geliştirme aktivitelerinde uzman ALDA Plus olmak üzere 3 başlık altında faaliyet gösteriyor.

Sürdürülebilir çevre yönetimi, kültürel ve tarihi kaynaklar, sosyal uyum ve bütünlük, ortak değerler, demokrasi ve insan hakları gibi çeşitli alanlarda yerel karar alıcılar ve seçilmiş belediye yönetimleri nezdinde eğitim, danışmanlık, kapasite geliştirme ve farkındalık yaratma konularında uzmanlaşmış olan MBB, şimdiye dek pek çok önemli etkinlik ve projede ALDA ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürüttü. 2012-2014 yılları arasında ALDA liderliğinde yürütülen ve Avrupa’nın 16 farklı ülkesinden 21 uluslararası ortak ve iştirakçinin bulunduğu "WTD-Yerel Yönetim Birlikleri ve Sivil Toplum Ağları İçin Yeni Bir Hedef: Kalkınma İçin Birliktelik" isimli AB projesinde de iştirakçi olarak yer aldı. MBB hali hazırda Avrupa Birliği tarafından 3 yıllık süreyle finanse edilen, AB üyesi ve komşu ülkelerdeki yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının AB kalkınma ve farkındalık yaratma politikalarındaki rolünü güçlendirmeyi hedefleyen, ALDA liderliğinde yürütülen ve 27 ortak ve 19 iştirakçisi bulunan “Kalkınma Eğitimi ve Farkındalık Oluşturma için Öncü Kurumlar Olarak Yerel Yönetimler - LADDER” Projesinin ortağı olarak faaliyet gösteriyor. MBB, ALDA ailesine katılarak attığı yeni adımla gelecekteki işbirliği fırsatlarına da kapı aralıyor.

Diğer İçerikler Haberler