11.04.2017

MBB, Ab Kaynak Geliştirme Çalıştayı İçin Üsküp’e Gitti

Marmara Belediyeler Birliği’nin üyesi olduğu Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ tarafından düzenlenen “AB Kaynak Geliştirme Çalıştayı” Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlendi. Marmara Belediyeler Birliği’ni temsilen Uluslararası İşbirliği Uzmanı Burcuhan Şener katıldı.

16-17 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenen çalıştayda NALAS üyeleri tarafından gerçekleştirilebilecek ortak projelerde kullanılmak üzere AB fon kaynakları ve bu fon kaynakları kapsamında önümüzdeki dönemdeki proje çalışmaları için bütçe, zaman çizelgesi ve izlenmesi gereken adımlar konusunda yapılması gereken hazırlıklar tartışıldı. Enerji verimliliği, şehir planlama, sürdürülebilir turizm, katı atık ve su yönetimi ile mali yerelleşme çalışma grupları tarafından yürütülen projeler, NALAS üyesi ülkeleri temsil eden katılımcılar tarafından masaya yatırıldı.

Türkiye, Arnavutluk, Hırvatistan, Romanya, Kosova, Bosna-Hersek, Slovenya, Makedonya, Sırbistan, Moldovya, Bulgaristan, Karadağ, Fransa ve Almanya’dan pek çok katılımcının olduğu programda Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu Güney-Doğu Avrupa için Açık Bölgesel Fonu - Belediye Hizmetlerinin Modernizasyonu (GIZ ORF-MMS), AB fon kaynaklarının geliştirilmesi ve artırılması konusunda kendi tecrübelerini paylaştı.

Marmara Belediyeler Birliği Uluslararası İşbirliği Uzmanı Burcuhan Şener kapasite geliştirme faaliyetleri, proje önceliklerinin belirlenmesi, tarama ve eşleştirme, proje başvuru hazırlıkları, bütçelendirme, proje yazımı ve proje ortaklarının belirlenmesi konularındaki bilgilerini sundu.

Üsküp’te gerçekleştirilen bu çalıştayda fon kaynaklarının geliştirilmesi ve değerlendirmesi konusunda deneyim paylaşımına olanak sağladı ve sonraki dönemlerde geliştirilebilecek ortak projeler için de temel oluşturdu. 

Diğer İçerikler Haberler