30.03.2023

MBB 2023 Yılı Olağan I. Meclis Toplantısı Gündemi

Marmara Belediyeler Birliği 2023 Yılı Olağan I. Meclis Toplantısı, 5 Nisan 2023 Çarşamba günü İstanbul’da yapılacaktır.

Gündem maddelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

1.      Gündemin Okunması ve Meclisin Onayına Sunulması

2.      Birlik Meclisinin Bir Önceki Toplantı Tutanak Özetinin Okunması

3.      Encümen Üyelerinin Gizli Oyla Seçilmesi

4.      Denetim Komisyonu Üyelerinin Gizli Oyla Seçilmesi

5.      Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi

6.      Kadro Düzenlemesinin Görüşülmesi

7.      Projelerde Başvuru Sahibi, Ortak ve İştirakçi Olunması Konusunun Görüşülmesi

8.      Küresel Su Operatörleri İş Birliği Ağı’na (GWOPA) Üyelik Konusunun Görüşülmesi

9.      2022 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi

10.  2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun Görüşülmesi

11.  Dilek, Temenniler ve Kapanış