02.05.2017

MBB 2017 Lisansüstü Tez Destek Listesi Açıklandı

Marmara Belediyeler Birliği 2017 yılında lisansüstü tez destek programı için gelen araştırmaları değerlendirdi.

MBB Encümeni tarafından destek kapsamında kabul edilen lisansüstü araştırmalar aşağıdaki gibidir;

 MBB 2017 LİSANSÜSTÜ TEZ DESTEK PROGRAMI DESTEK KAPSAMINA KABUL EDİLEN LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARI
 YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
 AD-SOYAD TEZ ADI OKUL FAKÜLTE BÖLÜM
 Sibel Yıldız Horasanlı Enerji Sakınımının Konut Alanı Yapılanması Kapsamın Değerlendirilmesi Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Kentsel Mekân Organizasyonu ve Tasarım
  Sevgi Genç Çocukların Kentsel Yaşama Katılmalarında Sokak Mekânının Öneminin Araştırılması Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Mekân Organizasyonu ve Tasarım
  Ekrem Aytaç Osmanlı İstanbul'unda İmar ve Şehircilik Hukuku
(1550-1650 Tarihleri Arasındaki Kadı Sicillerine Göre)
 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Koruma ve Yenileme
 Nurullah Kesecek Suçla Mücadelede Mahalli İdarelerin Önemi Ve İstanbul Örneği Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim
  Merve Tunçer “The Right to the City and Age Friendly Cities: Experiences of the Elderly in Urban Areas”
(Kent Hakkı ve Yaşlı Dostu Kentler: Yaşlıların Kentsel Alan Deneyimleri)
 İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji

 DOKTORA TEZLERİ
 AD-SOYAD TEZ ADI OKUL FAKÜLTE BÖLÜM
  Mücella Doğan Akıllı Şehir Kavramının Yeni Yerleşme Oluşumu Bağlamında Değerlendirilmesi: Yeni Yerleşmelerin Sürdürülebilirliğinde Bir Araç Olarak Akıllı Şehirler Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık/Bina Bilgisi/ Bina Araştırma ve Planlama
  Safa Avcıoğlu Tarihi Çevrelerde Kentsel Yenileme Eğilimleri: Yasal ve Yönetsel Çevre Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama
  Numan Kılınç İmar Planı Değişikliklerinin Yasal, Kentsel Rant ve Mekânsal Açıdan İncelenmesi: İstanbul Örneği İstanbul Teknik Üniversitesi   Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama
  Merve Özbay Kınacı XIX. Yüzyılda ve XX. Yüzyıl Başında Doğal, Sosyo-Ekonomik ve Politik Olayların İstanbul’un Mekânsal Gelişimine Etkilerinin Değerlendirilmesi İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama
   Deniz Erdem Okumuş Kentlerde Enerji Tüketimi ve Karbon Salınımını Azaltmaya Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Tabanlı “Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Modeli” Önerisi (İstanbul Örneklemi) İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama
  Adil Alkan Kentsel Rantların Vergilendirilmesi: Dünya Uygulamaları İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye

Tüm araştırmacılarımıza başarılar dileriz.

Ekler