01.07.2022

MARUF, UN-Habitat’ın 11. Dünya Kent Forumu’nda

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından düzenlenen 11. Dünya Kent Forumu (WUF11) “Daha İyi Bir Kentsel Gelecek için Şehirlerimizi Dönüştürmek” temasıyla kentlerin karşı karşıya kalabileceği muhtemel şoklarla nasıl daha iyi başa çıkabileceklerini 26-30 Haziran 2022 tarihleri arasında Katowice’de 196 ülkeden 441 konuşmacı ve 17 bin katılımcıyla tartışmaya açtı. Marmara Belediyeler Birliği (MBB) de WUF11’deki Urban Expo’ya Marmara Urban Forum standıyla katılırken MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, “Yönetişimi Güçlendirmede Bölgesel Kent Politikaları” oturumunda konuşmacı olarak yer aldı. 

WUF 11, bu yıl “Daha İyi Bir Kentsel Gelecek için Şehirlerimizi Dönüştürmek” teması ile tarihinde ilk kez Doğu Avrupa’da düzenlendi. Polonya'nın Katowice kentinde organize edilen forum, var olan yaklaşımlar, zorluklar ve fırsatlara dayalı olarak kentlerin geleceği hakkında daha net bir zemin oluşturmanın yanında kentlerin karşı karşıya kalabileceği muhtemel şoklarla nasıl daha iyi başa çıkabilecekleri üzerine 196 ülkeden 441 konuşmacıyı bir araya getirerek birikimlerini paylaşmalarına aracı oldu.

WUF, dünyanın en büyük kent forumu olması ve dünyanın her yanından konusunda uzman birçok kişiyi bir araya getirerek bilgi paylaşımını artırması, kentlerin karşı karşıya olduğu acil sorunlara karşı farkındalık yaratması, kapsayıcı bir tartışma ortamına zemin olarak iyi uygulama ve politikaların yaygınlaşmasına önayak olması, sürdürülebilir kentsel kalkınmaya dair bilgi havuzu oluşturması, paydaşlar arası işbirliği ve dayanışmayı teşvik etmesi ve kentlerin gelişimine sunduğu katkı ile kent forumları arasında ayrı bir yere sahip. Bu yıl da basın konferansları, kongreler, diyaloglar, özel oturumlar, yuvarlak masa toplantıları, şehirlerden sesler, network etkinlikleri, eğitimler, kent sineması, şehir kütüphanesi, grup toplantıları gibi birçok alanda farklı etkinlik türüne ev sahipliği yaptı. Aynı zamanda kentler, bölgeler ve toplulukların karşı karşıya olduğu açmazlara yenilikçi çözümler sunan kurum ve kuruluşların katılımıyla bir kent fuarı bu etkinliklere eşlik etti.

MARUF, WUF11’DE

Marmara Belediyeler Birliğinin “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlediği, Türkiye’nin ilk kent forumu MARUF, uluslararası düzlemdeki görünürlüğünü artırmak ve yerel tecrübeyi uluslararası arenaya aktarma amacıyla Katowice’deydi. WUF'un Urban Expo (Kent Fuarı) bölümünde yer alan MARUF standını, dünyanın pek çok yerinden gelen kent araştırmacısı ve paydaş ziyaret etti. MARUF, aynı zamanda Katowice’de Türkiye’yi temsil eden tek stant olma özelliği taşıdı.

MSÇB, WUF’TA İLGİ GÖRDÜ

WUF11'de düzenlenen “Yönetişimi Güçlendirmede Bölgesel Kent Politikaları” özel oturumunda MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan konuşmacı olarak yer aldı. Ulusal ve uluslararası planlar kadar bölgesel planların da önemli olduğunu belirten Arslan, MBB tarafından yayımlanan "Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB)" ile ulaşmak istedikleri vizyonu katılımcılara aktardı.

İLKİ 2002 YILINDA 

UN-Habitat tarafından düzenlenen Dünya Kent Forumu (WUF), sürdürülebilir kentleşme alanında yapılan bir konferanstır. 2001 yılında Birleşmiş Milletler tarafından hızlı kentleşme ve bunun toplumlar, şehirler, ekonomiler, iklim değişikliği ve politikalar üzerindeki etkisini incelemek üzere ilk kez 2002’de Nairobi, Kenya’da organize edilmiştir.

Diğer İçerikler Haberler