13.01.2020

Marmara Urban Forum Raporu Yayınlandı

İlk kez 1-3 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde 25 ülkeden 250 konuşmacı ve 5540 kişinin katılımıyla gerçekleşen Marmara Urban Forum’un (MARUF) raporu yayınlandı.

Kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili tüm diğer paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturmayı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımları bir arada değerlendirmeyi hedefleyen MARUF’un yayınlanan raporunda, çeşitli tema ve başlıklar altında gerçekleştirilen oturumlarda öne çıkan konular, oturum özetleri, çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri yer alıyor.

Ayrıca raporda “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla yola çıkılan MARUF’un düzenlenme süreci, MARUF’ta yer alan etkinlik ve faaliyetler, MARUF üzerine değerlendirmeler detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Marmara Urban Forum kapsamında 1-2 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen, Türkiye’de gerçek dünya verisi baz alınarak tasarlanmış ilk bölgesel gelişme oyunu “Play Marmara” ise şehirlerin geleceğinin planlanmasında ve sürdürülebilir bölgesel gelişmede bir katılımcı yöntem metodu olarak kullanılan serious gaming (ciddi oyun) yöntemi. Play Marmara Raporu’nda; belediye başkanları, MBB platform üyeleri, kalkınma ajansı temsilcileri ve farklı disiplinlerden uygulamacıların katılımıyla 5 oturumda 150’nin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen Play Marmara oturumlarında öne çıkan konu ve projeler, işbirliği alanları, çözüm önerileri ve çıktılar yer alıyor.

Şehircilik meseleleri için önemli bir kaynak niteliği taşıyan bu iki rapora ulaşmak için:

Marmara Urban Forum Raporu’na ulaşmak için: https://marmara.gov.tr/uploads/maruf19-raporu.pdf