07.04.2022

Marmara Hepimizin Eğitim Programının İlk Modülü Gerçekleşti

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi tarafından Marmara Hepimizin Eğitim Programının “Sürdürülebilir Atıksu Yönetimi” Modülü, büyükşehirlerdeki su ve kanalizasyon idarelerinin teknik personeline yönelik olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde 28-31 Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Marmara Denizi için kentsel, endüstriyel ve tarımsal aktiviteler sonucunda tehdit oluşturabilecek neredeyse tüm kirlilik kaynaklarına ilişkin somut adımların atılmasını mümkün kılacak nitelikte kuşatıcı bir politika belgesi olan Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

Üç gün boyunca devam eden “Sürdürülebilir Atıksu Yönetimi” Modülünde katılımcılara kentsel atıksu arıtma prensiplerinden tesis proses problemlerine, iyi ve hatalı uygulama örneklerinden modelleme pratiklerine kadar geniş bir çerçeve sunuldu.

MBB bünyesinde kurulan Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurul Üyesi Prof. Dr. Güçlü İnsel öncülüğünde İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir eğitimci ekibi ile sürdürülen eğitim programında katılımcılar ilk gün teorik olarak Standartlar ve Arıtma İhtiyacı, Arıtma Bazlı Atıksu Karakterizasyon, İleri Biyolojik Arıtımı Proses Seçimi, İleri Biyolojik Arıtımı Proses Seçimi, Biyokütle Ayırma Sistemleri, Atıksu Arıtma Proses Kontrol Yaklaşımları ve Yenilikçi Arıtma Yaklaşımlarına odaklandılar. İkinci gün ise Performansa Etki Eden Çevresel Faktörler, Giriş Atıksuyu Özelliğindeki Değişimin Prosese Etkisi ve Ölçüm Parametrelerinin Değerlendirilmesine odaklanan programda üçüncü gün katılımcılar tarafından oluşturulan temsili firmalar atıksu arıtma tesisi tasarımı yaparak temsili bir ihale kapsamında birbirleriyle yarıştı.

Eğitim yardımcı kaynak: mbb.bb/surdurulebiliratiksu

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı

28.06.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

13.06.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

Dünyanın 11 Büyükşehrinden 26 Yönetici İstanbul’da Buluştu

13.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >