07.04.2022

Marmara Hepimizin Eğitim Programının İlk Modülü Gerçekleşti

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi tarafından Marmara Hepimizin Eğitim Programının “Sürdürülebilir Atıksu Yönetimi” Modülü, büyükşehirlerdeki su ve kanalizasyon idarelerinin teknik personeline yönelik olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde 28-31 Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Marmara Denizi için kentsel, endüstriyel ve tarımsal aktiviteler sonucunda tehdit oluşturabilecek neredeyse tüm kirlilik kaynaklarına ilişkin somut adımların atılmasını mümkün kılacak nitelikte kuşatıcı bir politika belgesi olan Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

Üç gün boyunca devam eden “Sürdürülebilir Atıksu Yönetimi” Modülünde katılımcılara kentsel atıksu arıtma prensiplerinden tesis proses problemlerine, iyi ve hatalı uygulama örneklerinden modelleme pratiklerine kadar geniş bir çerçeve sunuldu.

MBB bünyesinde kurulan Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurul Üyesi Prof. Dr. Güçlü İnsel öncülüğünde İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir eğitimci ekibi ile sürdürülen eğitim programında katılımcılar ilk gün teorik olarak Standartlar ve Arıtma İhtiyacı, Arıtma Bazlı Atıksu Karakterizasyon, İleri Biyolojik Arıtımı Proses Seçimi, İleri Biyolojik Arıtımı Proses Seçimi, Biyokütle Ayırma Sistemleri, Atıksu Arıtma Proses Kontrol Yaklaşımları ve Yenilikçi Arıtma Yaklaşımlarına odaklandılar. İkinci gün ise Performansa Etki Eden Çevresel Faktörler, Giriş Atıksuyu Özelliğindeki Değişimin Prosese Etkisi ve Ölçüm Parametrelerinin Değerlendirilmesine odaklanan programda üçüncü gün katılımcılar tarafından oluşturulan temsili firmalar atıksu arıtma tesisi tasarımı yaparak temsili bir ihale kapsamında birbirleriyle yarıştı.

Eğitim yardımcı kaynak: mbb.bb/surdurulebiliratiksu

1/6
Marmara Hepimizin Eğitim Programının İlk Modülü Gerçekleşti}
Marmara Hepimizin Eğitim Programının İlk Modülü Gerçekleşti}
Marmara Hepimizin Eğitim Programının İlk Modülü Gerçekleşti}
Marmara Hepimizin Eğitim Programının İlk Modülü Gerçekleşti}
Marmara Hepimizin Eğitim Programının İlk Modülü Gerçekleşti}
Marmara Hepimizin Eğitim Programının İlk Modülü Gerçekleşti}
Marmara Hepimizin Eğitim Programının İlk Modülü Gerçekleşti}
Marmara Hepimizin Eğitim Programının İlk Modülü Gerçekleşti}

Diğer İçerikler Haberler

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >
İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu

14.03.2023 Devamını Okuyun >
İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu

14.03.2023 Devamını Okuyun >
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor
#Kültür

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

10.03.2023 Devamını Okuyun >
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor
#Kültür

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

10.03.2023 Devamını Okuyun >
MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı
#Kentleşme#AfetYönetimi

MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı

08.03.2023 Devamını Okuyun >
MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı
#Kentleşme#AfetYönetimi

MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı

08.03.2023 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

23.02.2023 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

23.02.2023 Devamını Okuyun >