24.06.2022

Marmara'daki Belediyelerin GZFT(SWOT) Veri Seti Yayınlandı

Marmara Belediyeler Birliği Açık Veri Portalı'nda Marmara Bölgesi’ndeki büyükşehir ve il belediyelerinin 2020-2024 Stratejik Planlarında belirttikleri Güçlü Yön-Zayıf Yön-Fırsat-Tehditler’den oluşan GZFT (SWOT) veri seti yayına alındı.

Marmara Bölgesi’nde yer alan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Bilecik, Yalova illerine ek olarak Bolu ve Düzce illerini kapsayan çalışmada ilgili 6 büyükşehir ve 7 il belediyesinin 2020-2024 yılları için hazırladıkları stratejik planlar incelenerek belediyelerin belirttikleri güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler (GZFT) listelenmiştir.

Ayrıca bu listeleme sonrasında "Belediye Adı", "GZFT-SWOT Kategori", "Belediyelerin Kendi Kategorilendirmeleri", "Belirtilen Durum", "Belirtilen Durumun Ölçeği", "Kategoriler", "Belge Kaynağı", "Sayfa Numarası", "Erişim Tarihi" gösterge başlıklarına göre gerekli veri girişleri ve sınıflandırmalar yapılmıştır.

“Belirtilen Durumun Ölçeği” göstergesi kapsamında belediyelerce belirtilen durumlar kurumsal bir özellik gösteriyorsa “Kurum İçi”, kentin genelini ilgilendiren bir konuysa “Kente Dair” ve ülke ve dünya geneli için geçerli ya da herkesi ilgilendiren/ilgilendirebilecek bir durumsa “Genel” etiketleriyle sınıflandırılmıştır. Belediyelerce belirtilen durumlar “Kategoriler” kısmında ise afet, altyapı, bilgi teknolojileri, çevre, demografi, dezavantajlı gruplar, ekonomi, fiziksel kapasite, göç, güvenlik, hukuk, iş birliği, iletişim, kamusal alan, katılım, konut, koordinasyon, kültür, mali işler, personel, sağlık, sanayi, turizm, ulaşım, yönetim konu başlıklarından en az bir en fazla dördü ile ilişkilendirilmiştir.

2020-2024 Stratejik Planlarını odağına alan çalışmanın 2025 yılında 2025-2029 yılı Stratejik Planları için tekrarlanması planlanmaktadır.

Veri Seti’ne buradan erişebilirsiniz.

Diğer İçerikler Haberler

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >
İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu

14.03.2023 Devamını Okuyun >
İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu

14.03.2023 Devamını Okuyun >
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor
#Kültür

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

10.03.2023 Devamını Okuyun >
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor
#Kültür

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

10.03.2023 Devamını Okuyun >
MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı
#Kentleşme#AfetYönetimi

MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı

08.03.2023 Devamını Okuyun >
MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı
#Kentleşme#AfetYönetimi

MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı

08.03.2023 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

23.02.2023 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

23.02.2023 Devamını Okuyun >