11.04.2023

Marmara Bölgesi'ndeki Belediyelerin Sosyal Medya Hesapları Veri Seti Yayınlandı

MBB Veri ve Teknoloji Merkezi tarafından Marmara Bölgesi'ndeki Belediyelerin Sosyal Medya Hesapları Veri Seti yayınlandı. Çalışmada Marmara Bölgesi’nde yer alan 11 ilin büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin web sitesi adresleri ve sosyal medya hesapları (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok) derlenmiştir.

Tarih boyunca iletişim ve iletişim araçları insanlığın bireysel ve toplumsal ilişki dinamiklerinde büyük rol oynamıştır ve oynamaya da devam etmektedir. Bununla birlikte iletişim kanalları geçmişten günümüze teknolojik gelişmelerle birlikte değişmekte ve gelişmektedir. Değişen koşullarla birlikte ise sosyal medya platformları günümüzün en önemli iletişim kanallarından birisi haline gelmiştir.

Sosyal medya platformları, bireylere ve kurumlara seslerini birçok farklı insana ve kitleye ulaştırabilmeleri için bir alan sağlamaktadır. Bu platformlarda bireysel kullanım ağırlıkta olsa da içinde belediyelerin de bulunduğu birçok kurum da bu fırsatı değerlendirmektedir.

Bu çalışmada Marmara Bölgesi’nde yer alan 11 ilin büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin web sitesi adresleri ve sosyal medya hesapları (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok) derlenmiştir.

Araştırmada kullanılan başlıklar ise şu şekildedir: "Belediyenin Bulunduğu İl", "Belediye Adı", "Belediye Ölçeği", "Web Sitesi Adresi", "Twitter Adresi", "Facebook Adresi", "Instagram Adresi", "Youtube Adresi", "LinkedIn Adresi", "TikTok Adresi", "Erişim Tarihi".

Veri setine buradan erişebilirsiniz.