07.11.2022

Marmara Bölgesi’nde Yer Alan Belediyelerin Kütüphanelerine Yönelik Veri Seti Yayınlandı

“Marmara Bölgesi'ndeki Belediyelere Bağlı Kütüphaneler ve Bu Kütüphanelerin Niteliklerine İlişkin Veri Seti 2022” çalışması erişime açıldı.

Marmara Bölgesi’nde yer alan belediyelerin kütüphane hizmetleri alanında şehir sakinlerine sundukları imkanları belirlemek, bunları daha iyi anlamak ve değerlendirmek, deneyim paylaşımı ve mevcut iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlamak konusunda bir altlık oluşturmak amacıyla 2021 yılında kapsamlı bir çalışma yürütülmüş ve kütüphanelere yönelik bir veri seti oluşturulmuştur.

2022 yılında bu çalışma tekrarlanarak İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Yalova ve Bilecik’te yer alan belediyelere, bünyelerindeki kütüphaneleri ve bu kütüphanelerin niteliklerine dair bir soru formu gönderilmiş ve buradan elde edilen 2021 yılına ait veriler derlenerek “Marmara Bölgesi'ndeki Belediyelere Bağlı Kütüphaneler ve Bu Kütüphanelerin Niteliklerine İlişkin Veri Seti 2022” oluşturulmuştur.

Belediyelerin kütüphane ve kütüphane hüviyetinde bulunan okuma salonları, bilgi merkezleri ve bilgi evlerinden oluşan ilgili birimlerin verileri “coğrafi bilgiler”, “bina özellikleri”, “koleksiyon bilgileri”, “kullanıcı hizmetleri” ve “personel” olmak üzere 5 ana kategori ve 61 gösterge ile ilgili veri setinde yer almaktadır.

İlgili veri setinde yer alan veriler açık veri kapsamında olup .xls formatında indirilebilir ve kaynak göstermek suretiyle çeşitli çalışma ve araştırmalarda kullanılabilir.

Veri setine bu link üzerinden erişebilirsiniz.