18.08.2021

Marmara Bölgesi’nde Yer Alan Belediyelerin Kütüphane ve İlgili Kütüphanelerin Niteliklerine Yönelik Veri Seti Yayınlandı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Şehir Politikaları Merkezi (ŞPM) ve Şehir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi (ŞTM) tarafından kurulan MBB Açık Veri Portalı’nın ikinci çalışması olarak hazırlanan “Marmara Bölgesi'ndeki Belediyelere Bağlı Kütüphaneler ve Bu Kütüphanelerin Niteliklerine İlişkin Veri Seti” yayına alındı.

İnsanın kendini inşa etmesine imkan sağlayan en başat eylemlerin başında okumak gelmektedir. Kütüphaneler ise bu açıdan gerek kullanıcılarına çeşitli ve geniş bilgi kaynakları sunmaları gerekse önemli bir kamusal mekan olmaları açısından kent için oldukça hayati bir yere sahiptir. Kültür alanında gerçekleştirdikleri birçok çalışmada olduğu gibi kütüphanecilik hizmetlerinde de belediyeler nicelik ve nitelik açısından kapsamlı ve zengin çalışmalar yürütmekte, her geçen gün belediye kütüphanelerinin sayısı, çeşitliliği ve belediyelerin kütüphanecilik hizmetleri altında gerçekleştirdikleri faaliyetler artmakta ve çeşitlenmektedir.

MBB üyesi belediyelerin kütüphane hizmetleri alanında şehir sakinlerine sundukları imkanları daha iyi anlamak ve değerlendirmek amacıyla belediyelerin kütüphane ve kütüphane hüviyetinde bulunan okuma salonları, bilgi merkezleri ve bilgi evlerine dair yürütülen kapsamlı çalışma sonucunda, araştırma formunu dolduran belediyelerin verileri derlenerek ilgili veriler “coğrafi bilgiler”, “bina özellikleri”, “kütüphane bütçesi”, “koleksiyon bilgileri”, “kullanıcı hizmetleri” ve “personel” olmak üzere 6 ana kategori ve 67 gösterge ile erişime açıldı.

İlgili veri setinde yer alan tüm veriler açık veri kapsamında olup .xls formatında indirilebilir ve kaynak göstermek suretiyle çeşitli çalışma ve araştırmalarda kullanılabilir.

Veri setine link üzerinden erişebilirsiniz.