12.03.2021

Marmara Bölgesi'ndeki Belediyelerin Covid-19 Pandemisi ile Mücadele Uygulamaları Veritabanında Toplandı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Şehir Politikaları Merkezi (ŞPM) ve Şehir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi (ŞTM) tarafından kurulan MBB Açık Veri Portalı’nın ilk çalışması olan ”Marmara Bölgesi Belediyeleri COVID-19 Pandemisi ile Mücadele Uygulamaları Veritabanı” yayına alındı. Bir sene önce bugün, Türkiye’de resmi kaynaklara göre ilk COVID-19 vakasının görüldüğü günün akabinde yerel yönetimlerin ilk mücadele reflekslerini ortaya koyan veri seti 15 ayrı tema çerçevesinde erişime açıldı.

2020 yılı itibarıyla küresel bir kriz olarak tüm kentleri ve toplumları yeni ve zorunlu bir yaşam düzenine sokan COVID-19 pandemisi kapsamında, farklı ölçekten belediyelerin reflekslerini görmeyi ve genel eğilimi ortaya koymayı amaçlayan araştırma, Türkiye İBBS Düzey 3 Bölgelerinde yer alan İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illeri belediyelerinin (büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri) kurumsal web sitesinde yer alan COVID-19 kapsamındaki uygulamalarına yer verilmiştir.

MBB tarafından yürütülen araştırma kapsamında sadece 11 Mart (Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının görüldüğü tarih) - 1 Haziran 2020 (Resmi olarak normalleşme sürecinin başladığı tarih) tarihleri arasını kapsamaktadır.

Hem bu veri setinin hem de bu verilerden üretilen ve ilerleyen günlerde ayrıca erişime açılacak olan analiz raporlarının, belediyelerin başta sağlık alanı olmak üzere afetlere karşı dayanıklılık çalışmalarında bir uygulama arşivi oluşturması ve politika üreticileri, yerel yönetimler, uygulamacılar ve araştırmacılar için faydalı bir araç olması hedeflenmektedir.

İlgili veri seti .xls formatında indirilebilir; kaynak gösterilmesi suretiyle başka araştırmalarda kullanılabilir.

Veri setine erişim için: data.marmara.gov.tr/afet-yonetimi/covid-19

Diğer İçerikler Haberler