25.04.2018

Marmara Bölgesi Arazi Örtüsündeki Değişimler Anlatıldı

Marmara Belediyeler Birliği, Şehir Politikaları Merkezi bünyesinde düzenlenen Şehir Konuşmaları programında; Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özlem Altınkaya Genel’i "İstanbul’un Bölgesel Kentleşmesi Doğrultusunda Marmara Bölgesi: 1990-2012 Arazi Örtüsü Verilerinin İrdelenmesi" başlıklı sunumuyla ağırladı.

24 Nisan Salı günü gerçekleşen programda, Dr. Özlem Altınkaya Genel, Harvard Üniversitesi'nde bitirmiş olduğu doktora tez çalışması olan araştırması kapsamında, Marmara Bölgesi arazi örtüsündeki değişimlerin haritalar üzerinden okunması ile İstanbul'un bölge çapındaki kentleşmesini anlayabilmek için önemli bir kaynak sundu.

Marmara Bölgesi’ndeki köy yerleşkelerinin yıllar içerisindeki dağılımı ve özellikleri ile bölgedeki kentsel gelişimi, arazi verilerinin değerlendirilmesi yolu ile mekânsal olarak anlamlandırmayı sağlayan araştırmanın sunumunda, hem Marmara Bölgesi’nin hem de İstanbul’un bölgedeki mega projeler bağlamındaki etkileşiminin üzerinde duruldu.

Sunumda, giderek büyüyen ve sanayiden tarıma, eğitimden kültürel faaliyetlere ülke genelinde yönetici ve yönlendirici etkileri bulunan İstanbul ve bağlantılı olduğu diğer Marmara Bölgesi illerinin ulaşımsal ve ikilmsel olarak birbirileri ile bağlantılık düzeyleri de masaya yatırıldı. Araştırmanın mekânsal açıdan bölgesel politikaları belirlemede veri kullanımı ve verinin işlenmesi açısından ehemmiyeti de katılımcıların dikkatine sunuldu.

1/6