09.05.2019

Marmara Belediyeler Birliğinde Değişim Rüzgârları

1975 yılında kurulan Marmara Belediyeler Birliği, kuruluşunun 44. yılında kurumsal kimliğinde bir yenilenme, logosunda bir tazelenmeyi hayata geçiriyor.

Araştırmak, bilinç oluşturmak, paylaşmak ve desteklemek misyonuyla yaptığımız çalışmalara gelecek yeni bir soluğun da habercisi bu değişim. Ve Marmara’da süreklilik içinde yenilenme bir yaşam biçimidir. Daha büyük yenilikler için küçük bir yenilik kararı aldık.

“Basit güzel, az çoktur” dedik ve yenilendik.

Peki yeni logomuz ne anlatıyor?

Çizgiler
Her ölçekteki belediyeye hizmet ediyoruz. Birkaç bin nüfusu olan küçük şehirler de on milyonları barındıran büyük şehirler de aynı platformda temsil ediliyor ve aynı hedeflere ulaşmak için çalışıyor.

Farklı ölçülerdeki çizgiler farklı ölçeklerdeki belediyeleri temsil etmektedir.

Farklı ölçeklerdeki şehirler/belediyeler hem yan yana aynı hedef doğrultusunda durmakta hem de bilgi, deneyim ve kaynak ihtiyacı duyan diğer paydaşlarını desteklemektedirler. Bilgi, deneyim ve kaynakları en fazla olan ‘büyükler’ ise dayanak noktası (arkadaş/arka-taş) olarak imgeleştirilmiştir.

Çizgiler arasındaki boşluklar
Kentler arasındaki yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve destekleme düzeyi ne olursa olsun, kentlerin/belediyelerin özerkliği vbağımsız varlık özelliğine, bir yönüyle de her kentin biricikliğine vurgu yapılmaktadır. Burada en önemli sonuç ise tüm bu ayırt edici özellikleri ile şehirlerin bir araya geldiklerinde Marmara’yı/MBB’yi/M’yi oluşturmalarıdır. Bu özelliklerden herhangi biri eksik olduğunda M de eksik kalmaktadır.

Mavi ve yeşil renkler
Mavi ve yeşil, MBB’nin kuruluş felsefesine bir başka yönüyle vurgu yapmaktadır. Mavi hayatın kaynağı olan suya ve özel olarak Marmara Denizi’ne, yeşil ise tabii dengenin ve çevrenin korunmasına, kentleşmenin doğal yaşam ve tabiat ile uyum içinde olması gerektiğine vurgu yapmaktadır.

1/6

Diğer İçerikler Haberler