29.01.2021

Marmara Belediyeler Birliği, Hüma Medya Yayıncılık ile İndirim Protokolü İmzaladı

Marmara Belediyeler Birliği, Hüma Medya Yayıncılık ile indirim protokolü imzaladı. Protokole göre Hüma Medya Yayıncılık tarafından yürütülen içtihat veri bankası sistemleri ile eğitim faaliyetleri, Marmara Belediyeler Birliği üyelerine indirimli olarak sunulacak.

İmzalanan protokol kapsamında Hüma Medya Yayıncılık, içtihat veri bankası sistemleri ve eğitim faaliyetlerini Marmara Belediyeler Birliği üyelerine, indirim konusunda üyelerden talep olmasa dahi re’sen yüzde 20 indirimli olarak sunacak; Üyelere, protokol kapsamında indirim yapıldığı bilgisi sağlanacaktır.

Sistemin fonksiyonları:

  • Belediyelere yönelik yargı kararları, tebliğ, genelge ve görüşler merci ve konu bazlı olarak ikili tasnife tabi tutulmaktadır.
  • Sistem, kurum bazında 30 kategori arasında ilişkilendirme yapmaya izin vermektedir.
  • İlgili yargı kararları, başlığa esas ve karar numarası yazılmak suretiyle kullanıcı için anlam ifade etmeyecek tarzda bırakılmamakta; önceden uzmanlar tarafından okunarak başlıklandırılmakta ve ilgili kategorilere tasnif edilmektedir.
  • Sistem aboneliği, tek kullanıcı girişi ya da IP üzerinden tüm belediye personelinin kullanımına olanak sağlayacak şekilde iki farklı paket seçeneği ile sunulmakta; Marmara Belediyeler Birliği üyesi belediyelere her iki abonelik türü için de %20 iskonto uygulanmaktadır.

Belediye Mevzuat ve İçtihat Veri Bankası
Telefon: 0312 231 06 34   
Mail: [email protected]
https://www.malimevzuat.com
https://belediye.malimevzuat.com