11.04.2017

Libya’dan MBB’ye Teknik Ziyaret

Libya Yerel Yönetim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın üst düzey diplomatları ve Dünya Bankası’nın temsilcileri, Marmara Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti. Libya’da 2012 yılında yürürlüğe giren Yerel Yönetim Kanunu’nun uygulanması noktasında yurtdışındaki örnekleri incelemek için Türkiye’de çeşitli yerel yönetim kurumları ile temas kuran ekip; teknik inceleme kapsamında Marmara Belediyeler Birliği’nin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan tarafından kabul edilen heyet,  birliğin Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi, belediyelerin ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm bulunması, belediyelerin uluslararası yerel yönetim kuruluşlarında temsili gibi konularda yaptığı faaliyetler hakkında bilgilendirildi. Arslan, MBB’nin Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı bölgesel belediyeler birliği olduğunun altını çizdi. Birliğin diğer bölgesel birliklerle ve merkezi yönetim ile de yakın bir ilişkisinin olduğunu, zaman zaman işbirliği içerisinde etkili çalışmalara imza attıklarını kaydetti.  

Heyet toplantı süresince birlik organları, birlik meclisinin görev ve yetkileri, ihtisas komisyonları, encümenin görev ve yetkileri, birlik başkanının seçilmesi, birlik teşkilatı ve personeli, birlik gelirleri ve üye katılım payları hakkında sorular sordu ve detaylı bilgi aldı.  Birliğin 13 ilde faaliyet gösteren ve değişik siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanları ve meclis üyeleri arasında, uzlaşma ve birlikte çalışma kültürünün oluşmasında ve belediyeler arasında işbirliğinin gelişmesinde önemli roller üstlenmesinin çok etkileyici olduğunu belirten heyet,  deneyim ve bilgi paylaşımı için Marmara Belediyeler Birliği’ne teşekkürlerini sundu.  Heyet, MBB ile kurulan temasın tecrübe paylaşımı noktasında devam ettirilmesini istediklerini belirtti ve Birliğin iyi uygulama örneklerini yakından incelemeyi talep etti.