30.03.2021

Kuraklık ve Bütünleşik Havza Yönetiminde Danimarka ve Türkiye Tecrübeleri Paylaşıldı

Marmara Belediyeler Birliği, Danimarka Başkonsolosluğu ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında Su ve Atıksu Yönetiminin Sürdürülebilirliği isimli çevrimiçi eğitim serisinin üçüncüsü “Kuraklık ve Bütünleşik Havza Yönetimi” teması ile 25 Mart 2021, Perşembe günü düzenlendi.

Türkiye ve Danimarka deneyimlerine yer verilen programda; Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Satuk Buğra Fındık, Danimarka Çevre Koruma Ajansı (EPA) Kıdemli Politika Danışmanı Thomas Rützou, Danimarka Hidrolik Enstitüsü (DHI) Su Kaynakları Departman Müdürü Oluf Z.Jessen, Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırmalar Merkezi (GEUS) Hidroloji Departmanı Başkanı Heidi Christiansen Barlebo, Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırmalar Merkezi (GEUS) Hidroloji Departmanı Araştırmacısı Julian Koch ve Aarhus Vand Su İdaresi Operasyon Direktörü Flemming F. Pedersen konuşmacı olarak yer aldılar.

Danimarka Başkonsolosluğu Ticaret Ateşeliği Kıdemli Ticari Yöneticisi Seda Kayrak Bilgen ve Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman’ın eş moderatörlüğünü yaptığı programda konuşmacılar; havza ölçekli su planlaması, kuraklık tedbirleri, nehir havza yönetimi, hidrolojik modelleme, uydudan izleme gibi bir çok konudaki son teknoloji çalışmalar ve AB Su Çerçeve Direktifi’nin Danimarka’daki uygulamalarına ilişkin deneyimlerini katılımcılara aktardılar. 

"2023 YILINDA ÜLKEMİZİN BÜTÜN HAVZALARI İÇIN KURAKLIK YÖNETİM PLANLARINI BİTİRMİŞ OLMAYI PLANLIYORUZ"

Satuk Buğra Fındık toplam 23 havzada taşkın yönetim planlarını yaptıklarını, Ulusal Su Bilgi Sistemi altında çalışan özel bir sistem sayesinde bu planların etkinlik durumunun takip edildiğini söyledi ve 2023 yılında ülkemizin bütün havzaları için kuraklık yönetim planlarını bitirmiş olmayı hedeflediklerini, havza bazında tedbirler programı oluşturduklarını ve ilgili kurumların bu tedbirleri uygulayarak kuraklık öncesi ve esnasında yapması gereken çalışmaları belirlediklerini ve tüm planların Ulusal Su Bilgi sistemi içerisinde yer aldığını sözlerine ekledi.

Satuk Buğra Fındık: “Havza koruma eylem planlarını AB Çevre Kapanlış Faslı Kriterlerini karşılayan nehir havza yönetim planlarına dönüştürüyoruz. Ülkemizde 25 havzada havza koruma eylem planlarını tamamladık. Bunları peyder pey nehir havza yönetim planlarına çeviriyoruz” dedi.

Danimarka mevzuatının uygulanması için eylem planları olduğunu söyleyen Thomas Rützou, bu eylem planlarının içerisinde su kütlelerinin durumunun kötüleşmesini engelleyen genel önlemlerin olduğunu, atıksu kaynaklarına ilişkin spesifik önlemlerin de yer aldığını, atıksu kaynakları ile ilgili özellikle nehirlere boşaltılan sularla ilgili tedbirler bulunduğunu ve atıksu kaynakları organik madde miktarını azaltmak zorunda olduklarını ifade etti.  

BELEDİYE ATIKSU PLANLARI ARACILIĞIYLA SU PLANLARI UYGULANIYOR 

Su eylem planlarındaki tedbirlerin belediye atıksu planlaması ile uygulandığın belirten Rützou, arıtma tesislerinde yağmur suyu taşkınları ile ilgili tedbirlerin iştirakler tarafından fonlanmakta ve gerçekleştirilmekte olduğunu, kırsal bölgelerdeki ise konutlara ilişkin tedbirlerin ev sahipleri tarafından fonlanmakta ve gerçekleştirilmekte olduğunu söyledi.

"KARAR VERİCİLERE ÇOK DÜZEYLİ KARAR DESTEK HIZMETİ VERİYORUZ"

Oluf Jessen: “Nehir havza planlaması, taşkın tahmini için işlevsel karar destek sistemi ve su kaynakları bilgi sistemi sunuyoruz. Burada bir rehberlik sağlayarak karar vericilerin havza gelişim stratejilerine ilişkin olası en iyi kararı vermesini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

"KURAKLIK İNDEKSİ OLUŞTURDUK"

Kuraklık izleme, kuraklık erken uyarı ve kuraklık planlama üzerine çalıştıklarını ifade eden Jessen, Danimarka Hidrolik Enstitüsü’nün (DHI) Küresel Hidrolojik Modeline dayanan Kuraklık İndeksi bulunduğunu söyledi. Jessen: “Bu indeks su mevcudiyetini temel almaktadır ve mevcut ve gelecekteki kuraklık koşullarını simüle etmektedir. Erken uyarı sistemlerimiz var. Tüm bu hizmetleri web portalı ile bulut temelli olarak yürütüyoruz” dedi.

"GEUS DANIMARKA’NIN JEOLOJİK VERİ MERKEZİDiR"

Julian Koch: “GEUS, Danimarka ve Grönland’ın jeolojik  veri merkezidir. Birçok veri tabanında yer alıyoruz. Yeraltı suyunu ve su çevrimini haritalandırıp izleyerek araştırmalar yürütüyoruz” dedi.

"DANİMARKANIN YERELLEŞMİŞ BİR SU YÖNETİMİ VAR"

Julian Koch, Danimarkanın yerelleşmiş bir su yönetimi olduğunu, bu çerçevede Danimarka’nın 2500 su idaresi ve 50 bin özel kuyudan basit arıtma ile yerelleşmiş bir su temini altyapısına sahip olduğunu, su kaynağı olarak su ihtiyacının yüzde 99’unun yeraltı suyundan karşılandığını, basit arıtmanın yüksek kalitede yeraltı suyu gerektirdiğinden yeraltı suyunun korunmasının çok önemli olduğunu ve bu kaynağı korumak için GEUS’un önemli görevler üstlendiğini, bu kapsamda ulusal veritabanına ev sahipliği yaparak saha verilerini topladığını,ulusal izleme programı yürüttüğünü ve ulusal su kaynakları modeli geliştirdiğini ifade etti.

Aarhus Vand Su İdaresi Operasyon Direktörü Flemming F. Pedersen verinin önemine dikkat çekti.

Su ve Atıksu Yönetiminin Sürdürülebilirliği çevrimiçi eğitim serisinin en başından beri tecrübelerini aktaran Aarhus Vand Su İdaresi Operasyon Direktörü Flemming F. Pedersen, Aarhus şehri ve Aarhus Su İdaresi ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı. Pedersen: “Eğer online erişim istiyorsanız veri çok önemli bir konu. AarhusVand bünyesinde biz de çok fazla veri kullanıyoruz. Su verimliliğini sağlamak için de veriye erişmek ve kullanmak büyük önem arz edyor. Toplam su kaybımız 2020 yılında %3,74’e düştü. Bu tabi çok fazla veri elde etmek ve bu veriyi yönetmek ile sağlandı” dedi.

Programda gerçekleştirilen sunumlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Programın tamamını izlemek için tıklayınız.