08.05.2018

Kültür Yayınlarından Marmara Denizi İçin Önemli Bir Kaynak

Marmara Belediyeler Birliğinin 21 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirdiği III. Marmara Denizi Sempozyumu’nun bildirileri ve 22 Kasım 2017 tarihindeki Marmara Denizi Çalıştayları’nın raporları yayınlandı.

MBB’nin kuruluşundaki motivasyon kaynağı olan Marmara Denizi hassasiyeti 40 yılı aşkın artarak devam etmiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalara ek olarak, Marmara Denizi Sempozyumlarının birincisi 2012 yılında “Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz: Marmara” temasıyla başlatılmış, 2015 yılında “Su Ürünleri” temasıyla ikincisi gerçekleştirilmiş ve 2017 yılında da “Tuna Nehri – Karadeniz – Marmara İlişkisi” temasıyla üçüncüsü yapılmıştır.

Marmara Denizi söz konusu olduğunda çevre yönetiminden ulaşıma, deniz ekosisteminden kıyısal alanların kullanımına, turizmden uluslararası iş birliği ihtiyacına kadar birçok alanda çalışmalar yürütülmektedir. Marmara Denizi’nin tüm bu çalışmaları yürüten paydaşların müşterek bir zeminde bir araya gelmesiyle oluşacak sinerjiye ihtiyacı olduğu düşünülmüş ve Marmara Denizi Sempozyumları Marmara Denizi için disiplinler arası çalışmalara imkân sağlayan etkin bir sinerji ortamı sunmuştur.

Türk Boğazlar Sistemi olarak tanımlanan Çanakkale ve İstanbul Boğazı’ndan yılda yaklaşık 45 bin gemi geçerken, Türkiye’nin sanayi ve ticaret alanında lokomotifi olan şehirlerle tarımsal faaliyetler açısından önemli yetkinliğe sahip şehirleri Marmara Denizi’nin etrafında yer almaktadır. Marmara Denizi’ni etkileyen bir diğer unsurda nüfustur. Marmara Bölgesi’nin nüfusu Türkiye Nüfusunun %30’undan daha fazladır. Sayılan tüm bu kentsel, tarımsal, ticari ve endüstriyel etkinliğin Marmara Denizi’nin omuzlarına yüklediği yetmezmiş gibi, Almanya’dan doğan ve yaklaşık 3 bin km yol kat ederek neredeyse tüm Güney Doğu Avrupa’yı geçip Karadeniz’e dökülen Tuna Nehri yüzey akıntısı ile kirlilik tehdidi oluşturmaktadır.

21 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da “Tuna-Karadeniz-Marmara” temasıyla gerçekleştirilen III. Marmara Denizi Sempozyumu’nun bildirileri ve 22 Kasım 2017 tarihinde sempozyumda ele alınan konuların uzman kamu görevlileri, akademisyenler ve sivil toplum gönüllüleriyle eş zamanlı 3 grup ile tartışıldığı Marmara Denizi Çalıştayları’nın raporları III. Marmara Denizi Sempozyumu Bildirileri ve Çalıştay Raporları isimli kitapta yayınlanmıştır. Ayrıca, Marmara Denizi Sempozyumu hazırlıklarıyla birlikte Marmara Denizi Fotoğraf yarışması yapılmış ve yarışmada dereceye giren fotoğraflara da kitapta yer verilmiştir.

Yayının pdf'ine BURAYA TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz.