11.04.2017

Kişisel Verilerin Korunması Belediyelerin Gündeminde

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilinçlendirme eğitimi, 18 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Av. Tuğsan Yılmaz ve Bilge Adam Bilgi Güvenliği ve GRC Müdür Yrd. Murathan Gemicioğlu tarafından verilen ve tam gün süren eğitimde kurum verimliliğini ve iş yapış şekillerini en az değişiklik ile yeni kanuna uyumlu hale getirebilmek için neler yapılması gerektiği masaya yatırıldı.

Eğitimin ilk oturumunda Av. Tuğsan Yılmaz; kişisel verilerin korunmasının önemi, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasının yasal dayanağı olan 6698 Sayılı kanununun tüm maddelerini MBB üyesi belediyelerin hukukçuları, bilgi işlem müdürleri ve çalışanları ve müfettişlerden oluşan katılımcılara detaylı olarak aktardı.

Kamu Kurumlarında Veri Sorumlusu
İnteraktif bir atmosferde gerçekleşen eğitimde, Yılmaz ilgili kanunun bazı maddelerinin altı ay sonra yürürlüğe girecek olması sebebiyle daha çok nelerin kişisel veri kapsamına girdiği, bu verilerin ne şekilde işleneceği ve kim tarafından korunacağı üzerinde durdu. Kişisel verinin kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olduğunu belirtti. Bununla ilgili olarak kanunda geçen “veri sorumlusu”nun tanımını yaptı, kanunda veri sorumlusunun yetkinliklerinin net bir şekilde belirtilmediğinin altını çizdi ve altı ay sonra yürürlüğe girecek olan maddeler ile “Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Kurumu”nun kurulması ve işlevsel hale gelmesiyle bu konuya ilişkin soyut alanın somutlaşacağına vurgu yaptı. Ayrıca bu kanunun yayım tarih olan 07/04/2016’dan itibaren bir yıl içinde kamu kurum ve kuruluşlarında verilerle ilgili koordinasyonu sağlamak üzere üst düzey bir yönetici belirlenmesi gerekliliği ifade edildi. Son olarak kişisel verilere ilişkin suçlar ve kabahatlere değinerek hangi durumlarda para cezasına hükmedileceği üzerinde konuşuldu.

Kişisel verilerin korunmasına yönelik kanunun yasalaşmasının ardından kurumlar için kişisel veri kavramı ve genel kurum kültürüne bilgi güvenliği kavramının girme gereksinimi daha da artmıştır. Anonimleştirme ve gerekli önlemlerin tümünü alma konusunda net gereksinimleri belirten ifadeler kullanılmasa da Bilgi Teknolojileri ürünleri ile bunları sağlamak mümkündür. Bu nedenle eğitimin ikinci oturumunda Bilge Adam Bilgi Güvenliği ve GRC Müdür Yrd.  Murathan Gemicioğlu; bilgi güvenliği farkındalığı, kanunun bilgi teknolojilerine getirdikleri ve kurum stratejilerine etkileri üzerine konuştu. Ayrıca kişisel verilerin korunması ile teknolojik çözümler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

1/6
Kişisel Verilerin Korunması Belediyelerin Gündeminde}
Kişisel Verilerin Korunması Belediyelerin Gündeminde}
Kişisel Verilerin Korunması Belediyelerin Gündeminde}
Kişisel Verilerin Korunması Belediyelerin Gündeminde}

Diğer İçerikler Haberler

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >
İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu

14.03.2023 Devamını Okuyun >
İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu

14.03.2023 Devamını Okuyun >
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor
#Kültür

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

10.03.2023 Devamını Okuyun >
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor
#Kültür

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

10.03.2023 Devamını Okuyun >
MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı
#Kentleşme#AfetYönetimi

MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı

08.03.2023 Devamını Okuyun >
MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı
#Kentleşme#AfetYönetimi

MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı

08.03.2023 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

23.02.2023 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

23.02.2023 Devamını Okuyun >