23.07.2019

Katı Atık Yönetimi Kıyaslama Projesi Raporu İçin Çalışmalar Başladı

Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) Katı Atık Yönetimi Çalışma Komisyonu Toplantısı (Solid Waste Management Task Force Meeting) 19-21 Kasım 2019 tarihlerinde Belgrad’da yapıldı.

Toplantının ilk gününde Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Karadağ, Romanya ve Sırbistan ülkelerindeki Katı Atık Yönetimi alanında yaşanan gelişmeler sunuldu. Türkiye’deki Atık Yönetimi sektörüne ilişkin sunumunu gerçekleştiren MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman temel olarak atık ihracatının yol açtığı çevresel ve ekonomik etkileri ifade etti. Kahraman, “2017’den 2018’e sadece bir yılda plastik atık ithalatında %58, kağıt/karton atık ithalatında ise %33 artış var. 2015’ten bu yana Türkiye’nin atık ithalatı düşük bir ivme ile artmaktayken Çin’in getirdiği atık ithalatı kısıtlamaları sonrasında 2017’den itibaren bu artış radikal bir ivme ile seyretmektedir. Bu atık ithalatı miktarının ekonomik ve çevresel zararlarından korunmak için etkin düzenleme ve operasyonel denetimler gerekmektedir.” sözleriyle ulusal düzeyde başlatılan Sıfır Atık Politikası’nı da katılımcı ülke temsilcileriyle paylaştı.

Toplantının ikinci günü, birincisi 2015, ikincisi 2016 yılında hazırlanan Katı Atık Yönetimi Kıyaslama Projesi Raporu’nun (The Report on SWM Benchmarking Project) 2020 yılının başında yayınlanacak üçüncüsü üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye’den Kartepe Belediyesi (Kocaeli) ve Uzunköprü Belediyesinin (Edirne) de yer aldığı toplam 21 belediyenin atık yönetimi dinamiklerinin kıyaslandığı projenin bundan sonraki versiyonlarında bazı metodolojik değişiklikler olmasına karar verildi. 10 adet ulusal ve 15 adet yerel indikatörle gerçekleştirilen kıyaslama projesinde 2020 temasının Döngüsel Ekonomi olması kararlaştırıldı.

Program kapsamında Sırbistan’dan uzmanların da katıldığı bir de proje değerlendirme çalıştayı gerçekleştirdi. Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından desteklenen atık toplama rotalarının ve tarifelerin optimizasyonu projelerinin değerlendirildiği çalıştay gün boyu sürdü.

Diğer İçerikler Haberler