11.04.2017

Kamu Yönetişimi Konferansı Viyana’da Düzenlendi

Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) üyesi olduğu Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) tarafından, Avusturya Avrupa Entegrasyon ve Dışişleri Bakanlığı, Viyana Belediyesi ve Bölgesel İşbirliği Konseyi ortaklığında, “Avrupa Entegrasyonunun Temeli Olarak Kamu Yönetişimi” Konferansı, Avusturya’nın başşehri Viyana’da Belediye Sarayında gerçekleştirildi.

Tuna Bölgesi / Batı Balkanlardan kamu yönetimi & dışişleri bakanlıkları, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, belediye birlikleri, NALAS, üniversitelerin kamu yönetimi reformu uzmanları, kamu yönetimi reformu ile ilgili STKlar, Avrupa Birliği (AB) program yöneticileri, makro-bölgesel stratejilerin paydaşlarının geniş katılımıyla gerçekleşen konferansta üst düzey konuşmacılar bir araya geldi. Konferansa Marmara Belediyeler Birliği’ni temsilen Birlik Encümen Üyesi ve Bursa/Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ve Birlik Uluslararası İşbirliği Koordinatörü Mustafa Özkul katıldı.

TUNA YÖNETİŞİM MERKEZİ AĞI GİRİŞİMİ

Batı Balkanlar, Tuna bölgesinden ve AB üyesi devletlerden ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlerin üst düzey temsilcileri, kamu idarelerini en iyi şekilde nasıl reforme edileceği ve iyi yönetişimi teşvik etmek için politika yapma prosedürlerinin nasıl geliştirileceği konusunda uygulamaları ve önerileri belirlemek için bir araya geldiler. Konferans, Tuna Bölgesi ve Batı Balkanlarda mevcut kamu yönetimi reformu çabalarına katkıda bulunmayı, kamu yönetimi reformu programlarında ulusal ve ulus-altı düzey arasında koordinasyonun önemine dikkat çekmeyi, mevcut Avrupa yönetişim araçlarına genel bir bakış sunmayı, onları Tuna Bölgesi / Batı Balkanlardaki kamu yönetimi reformu ile ilişkilendirmeyi ve iyi yönetişim konuları ile ilgilenen paydaşlar arasında bilgi alışverişi başlatmayı ve sinerji oluşturmayı hedefledi. Bu vesileyle Tuna Bölgesi ve Batı Balkanlar'dan farklı paydaşları buluşturacak Tuna Yönetişim Merkezi Girişiminin başlatılmasına karar verildi. Viyana Belediye Başkanı Michael Häupl, Viyana şehrinin Tuna Yönetişim Merkezi’nin koordinatörlüğünü üstlenmekten ve Avrupa entegrasyon sürecine katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

TÜRKİYE KAMU YÖNETİMİ REFORMLARINI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİ

MBB Encümen Üyesi ve Bursa/Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Türkiye’nin kamu yönetimi reformlarını ele alan bir konuşma yaptı. Yeni yasal düzenlemeler ile yerel yönetimlerin yetki ve bütçelerinin arttığını kaydeden Çağlayan, Türkiye’nin reform yolunda başarılı bir şekilde yürüdüğünü sözlerine ekledi.

AVRUPA KOMİSYONU’NUN YENİ YAKLAŞIMI: “TEMEL PRENSİPLER ÖNCELİKLİDİR”

“Temel Prensipler Önceliklidir yaklaşımı hukukun üstünlüğü, ekonomik yönetişim ve kamu yönetimi reformu olmak üzere üç ayaklı bir süreçtir. Kamu yönetimi reformu özel bir müzakere başlığı olmamakla birlikte başarılı bir katılım sürecinin yatay önceliği olarak görülmelidir” denildi. Konuşmacılar, kamu yönetiminin şeffaflığı, hesap verebilirliği, etkinliği, kalitesi ve bunlarla birlikte kamu hizmetlerinin AB Üye Devletleri arasında da artırılması gerektiğini, Tuna Bölgesi ve Batı Balkanlarda pekçok ve çeşitli kurumlar ve faaliyetlerin bu önemli konularla ilgilenmekte olduğunu ve bunların arasında Kamu Yönetimi Reformu ve İyi Yönetişim üzerine bir bilgi alışverişinin başlatılması gerektiğine değindiler.

BREXIT’E RAĞMEN AVRUPA DEĞERLERİNİ KORUYARAK ENTEGRASYONA DEVAM ETMELİYİZ

İngiltere’nin AB’den ayrılması ile ilgili BREXIT referandumuyla aynı günde düzenlenen konferansta konuşan AB kurumlarının temsilcileri, İngiltere’nin ayrılmasının AB ülkelerinin ortak amaçlarından saptırmayacağını ve genişleme ve entegrasyona devam edileceğini bildirdiler ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı ile ilgili olarak AB’nin ümitsiz ve yorgun olmaması gerektiğini, aksine Güney-Doğu Avrupa’nın Avrupa Birliği’ne entegrasyonuna inanarak devam etmeleri gerekliliğinin altını çizdiler. 

Diğer İçerikler Haberler