01.11.2018

Kamu Hukukçuları İstanbul’da Toplandı

MBB Hukuk Platformu toplantısı, 31 Ekim 2018 tarihinde İSKİ ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Platform toplantısının açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İSKİ eski 1. Hukuk Müşaviri Av. Mahmut Kocameşe ve İSKİ 1. Hukuk Müşaviri Av. Mehmet Kaplan yaptı.

Toplantıda, MBB Hukuk Platformu’nun 28 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdiği Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’nın raporu üzerine istişarede bulunuldu. İstanbul’un ilçe belediyelerinin mevzuattaki eksikliklerden dolayı yaşadığı problemleri paylaştığı ve bunlara ilişkin çözüm önerileri sundukları çalıştay neticesinde çıkan rapor, tüm katılımcılarla paylaşıldı ve hazırlanan çalıştay raporunda yapılması gereken revizeler tartışıldı. Çalıştay raporunda öne çıkan başlıklardan kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davalarında, anayasa mahkemesinin ilgili kararından sonra yeni bir davaya rastlamadıklarını belirten katılımcılar, mahkemelerin bu tarz davalarda artık sadece bedele hükmetmeyecekleri aynı zamanda tescile de karar verebileceklerini dile getirdi. İdari yargıda verilen bilirkişi raporlarının ihtiyacı karşılamaması sonucu artık gayrimenkul değerleme uzmanlarının da sürece katılması ile ortaya daha nitelikli raporlar çıkacağının altı çizildi.

Çalıştay raporunun imar uygulamaları ve kentsel dönüşüm başlıklı bölümü ile ilgili olarak, imar barışının gündeme gelmesiyle yapılarda bir düzen hakim olacağı ve bu durumun yıl sonuna kadar uzatılması ile daha çok başvurunun bu sürede geleceğine dikkat çekildi. Son olarak her toplantının gündem maddesi ve çalıştay raporunun son başlığı olan kamu avukatlarının özlük haklarına ilişkin olarak 3600 ek göstergenin gerçekleşmesi için belediye hukukçuları tarafından, raporun ilgili yerlere ulaştırılması ve sonuç alınması adına gereken çalışmaların MBB tarafından yapılması gerekliliği dile getirildi.

Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştay Raporu'na ulaşmak için LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Diğer İçerikler Haberler