11.04.2017

Kamu Avukatları Açısından Arabuluculuk Kurumu Değerlendirildi

Marmara Belediyeler Birliği Hukuk Platformu, arabuluculuk kurumunun değerlendirildiği toplantısında Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar’ı ağırladı. Öztatar, arabuluculuk kurumunun hak odaklı bir dinamiğe sahip olmadığını, amacının kimin haklı kimin haksız olduğunu belirlemek değil, karşılıklı menfaatlere uygun bir anlaşma sağlamak olduğunu söyledi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Hukuk Platformu, Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar’ın konuk olduğu toplantıda arabuluculuk kurumunu tüm detaylarıyla ele aldı. Bu kurumun iki tarafın da anlaşma zeminine açık olmasıyla etkin bir şekilde işleyeceğinin öneminin altı çizildi.

Öztatar, adliyede bir zihniyet değişimi yaşanmasının gerekliliğine vurgu yaparak “Tek kapılı adliye sistemini bırakıp çok kapılı adliye sistemine geçmemiz lazım. Mahkeme kapısı başvurulacak son kapı olmalı.  Müvekkille yaşanan uyuşmazlıklarda geniş bir yelpazeden uygun çözüm yöntemini sunmak gerekli. Mahkemelerde sorunları çözüyoruz ama husumetleri yok edemiyoruz. Arabuluculuk hem husumeti bitiriyor hem de uyuşmazlığı çözüyor. Ayrıca hem zamandan hem de madden tasarruf ediyoruz.”

Öztatar, kamu kurumları açısından arabuluculuk idarenin özel hukuk uyuşmazlıkları için yapılabilmekte olduğunu; Karacabey Belediyesi’nin işçi alacağı sebebiyle yaşadığı sorunu meclis kararı alarak arabuluculuk kurumu aracılığıyla çözüme kavuşturduğunu anlattı.

Danıştay hâkimlerinin arabulucu olmak üzere eğitim aldıklarını ve dava açıldıktan sonra arabulucu olarak davaya müdahale edebileceklerini belirtti. Sayıştay ile yapılan toplantılar sonucunda arabuluculuk kurumuna kamu avukatları açısından da sıcak bakıldığını söyledi. Hazırlanan yeni tasarıya göre idari uyuşmazlıklarda idarelerin daha etkin olmasını sağlayacak düzenlemelere gidildiğini anlattı.

Öztatar aynı zamanda Türkiye ve yurtdışında yapılan arabuluculuk çalışmalarına ilişkin bazı veriler paylaştı:

-Türkiye’de 15 bin arabulucu var. Bu arabulucular 1 milyon kişi arasındaki uyuşmazlığı çözebilecek durumda.

-Türkiye’de işçi alacakları konusunda arabuluculuk zorunlu hale gelecek.

-Çözüme kavuşturulmuş olan uyuşmazlıklar 707 milyon TL; başarı oranı ise yüzde 96. Bu oran dünyada yüzde 70-75 dolaylarında.

-Fransa’da 12 Ekim 2016’da çıkan “21. Yüzyılda Adalet” isimli kanun ile idarede dört yıl boyunca zorunlu arabuluculuk denemesi yapılacak. Aynı zamanda polis teşkilatı içerisinde arabuluculuk kurumu var.

Diğer İçerikler Haberler

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >
İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu

14.03.2023 Devamını Okuyun >
İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu

14.03.2023 Devamını Okuyun >
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor
#Kültür

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

10.03.2023 Devamını Okuyun >
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor
#Kültür

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

10.03.2023 Devamını Okuyun >
MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı
#Kentleşme#AfetYönetimi

MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı

08.03.2023 Devamını Okuyun >
MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı
#Kentleşme#AfetYönetimi

MBB Şehir Planlama Platformu ve Hukuk Platformu Deprem Odağında İmar Mevzuatı Gündemiyle Toplandı

08.03.2023 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

23.02.2023 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

23.02.2023 Devamını Okuyun >