11.04.2017

İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu Toplandı

Marmara Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu toplantısı 25 Mayıs 2017 tarihinde Mercure İstanbul Topkapı Hotel’de gerçekleştirildi. Toplantının sekretaryası MBB İnsan Kaynakları Müdürü Mustafa Şahin tarafından yapıldı.

Toplantıda İçişleri Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Enver Salihoğlu, Yerel Yönetimlerde Memurlara Uygulanacak Disiplin Cezaları konulu bir sunum yaptı.

Enver Salihoğlu gerçekleştirdiği sunumda kamu kurum kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetini genel idari esaslarına göre yürütmek üzere atanmış kişilere yani sadece memurlara disiplin cezaları verilebileceğini ve bunun tamamen bir idari işlem olduğundan bahsetti. Ayrıca disiplin cezası idarenin içinde amirler veya kurullar tarafından verileceğini söyleyen Salihoğlu, Kanunu bilmemeye sığınan memurlara karşı da “Disiplin cezası memuriyet görevi sürerken memurun işlediği disiplin suçları dolayısıyla verilir. Ceza hukukundaki ‘Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz’ ilkesi burada da geçerlidir” dedi.

“Disiplin Ceza Soruşturması Yapılmalı”
Disiplin Soruşturmasının öneminden bahseden Enver Salihoğlu “Disiplin suçu işlediği iddia edilen memura soruşturma yapılmalıdır. Disiplin cezası soruşturması yapılmayan kişiye ceza verilemez. Bu yüzden dosyalamaların düzenli bir şekilde yapılması gerekir” şeklinde ifade etti. Yanı sıra bir memura görevden ayrılsa bile memuriyet görevi esnasında işlediği bir suçtan dolayı disiplin cezasının verilebileceğini söyledi.

“Disiplin Soruşturması Bizzat Disiplin Amiri Tarafından Yapılır”
Disiplin cezalarını verecek olan disiplin amirlerinden de bahseden Salihoğlu “Disiplin soruşturması bizzat disiplin amiri tarafından yapılabileceği gibi, bir soruşturmacı görevlendirilerek de yapılabilir. Soruşturmanın disiplin amiri tarafında yapılması halinde usulde herhangi bir farklılık yoktur. Ancak memurla disiplin amiri arasında bilinen bir husumet söz konusu ise bu durumda disiplin soruşturmasının başka bir soruşturmacı tarafından yürütülmesi gerekir” dedi.

Diğer İçerikler Haberler