11.04.2017

İnsan İçin Ulaşım Gündemdeydi

NALAS’ın TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması) ve Local Administration Facility (LAF) işbirliği ile düzenlediği beşinci etkinlik olan Sürdürülebilir Kent Ulaşımı çalıştayı 10 – 12 Kasım 2014 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleşti. Marmara Belediyeler Birliği de çalıştaya katılım gösterenler arasındaydı.

Türkiye’yi temsilen Birliğimizden Şehir Plancısı Ezgi Küçük ve Eğitim Sorumlusu Metin Tokta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ise Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nden Murat Baştor ve Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan Hakan Akça’nın katıldığı çalıştayın diğer izleyicileri Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Sırbistan, Makedonya ve Karadağ’dan kent ulaşımı üzerine çalışan yerel yönetim temsilcileriydi.

Toplu Taşıma ile Bisiklet Kullanımı Teşvik Edilmeli

Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü ve Bölgeler Komitesi yönetiminde gerçekleşen çalıştayda ilk gün Avrupa Birliği’nin kent hareketliliği çerçevesindeki girişimleri, Sürdürülebilir Kent Hareketliliği Planları ve yararları anlatıldı. İkinci gün, Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen yerel yönetim mensupları, sürdürülebilir kent hareketliliği çerçevesinde İspanya’nın Victoria-Gasteiz kenti, Bulgaristan’ın Burgas kenti, Belçika’nın Gent şehri ve Portekiz’in Agueda şehrinde yaptıkları ulaşım planlarını ve uygulamalarını sundular.
Şehirlerde özel araç kullanımını azaltıcı politikalar üzerinde durarak ve toplu taşıma ile bisiklet kullanımını teşvik ederek geliştirilecek kent hareketliliğinin sürdürülebilirliği, çalıştayın temel sonucu oldu. Otomobiller için değil, insan için ulaşımın artan nüfuslarıyla şehirlerimizin ulaşım problemlerini sileceği belirtilirken, uygulanacak ulaşım politikaları ve planları için yerel yöneticilerin kararlı durarak ve halkı çevre dostu uygulamalara inandıracak efektif kampanyalar düzenleyerek hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Son gün ise Bölgeler Komitesi’nin kent ulaşımı alanındaki çalışmaları sunuldu.