10.11.2022

COP27’de İklim Bilimi Günü: 10 Yeni Görüş

Çevre ve iklim değişikliği alanında çalışan önemli bilim insanları 10 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen COP27’nin “climate science day (iklim bilimi günü)” tematik gününde iklim bilimi ile ilgili “İklim Biliminde 10 Yeni Görüş (10 New Insights in Climate Science)” raporunu yayınladı.

Rapordaki yıllık güncelleme, iklim değişikliği ile ilgili en yeni araştırmalardan önemli bilgiler sunuyor ve politika rehberliği için çağrılara yanıt veriyor. Rapor; iklim değişikliği ile pandemi, çatışmalar, gıda krizi ve kalkınma zorlukları gibi risk faktörleri arasındaki karmaşık etkileşimleri de ortaya çıkarmaktadır.

Rapor; Future Earth, The Earth League ve WMO’nun ortak sponsorluğunu yaptığı Dünya İklim Araştırma Programı (WCRP) tarafından derlenmiştir. Rapordaki endişe verici görüşler, halihazırda bilinen gerçekleri doğrular nitelikte ve bizlere daha fazla eylemin gerekli olduğu diğer alanlara dair fikir vermektedir.

Bilimsel sentez raporu, iklim değişikliğine uyum sağlama potansiyelinin sınırsız olmadığını tespit etmektedir. Kıyı şehirlerini sular altında bırakabilen, yükselen deniz seviyeleri ve insanlar için dayanılmaz olan aşırı sıcaklık, uyum sağlama yeteneğimizin sınırlarına örnek olabilir.

Raporda ayrıca 2050 yılına kadar günümüzdekinin iki katı yani 3 milyardan fazla insanın tehlikelerden olumsuz etkilenebilecek bölgelerde -“savunmasız noktalar”da- yaşayacağının da altı çizilmektedir.

Fosil yakıtlara olan bağımlılığın, özellikle enerji ve gıda güvenliği açıklarını daha da kötüleştirdiği ve gelecekteki kayıp ve hasarı önlemek ve minimum seviyelere indirmek amacıyla iklim değişikliği ile mücadele etmek için sağlam bir azaltmanın ivedilikle gerekli olduğu ortaya koyulmaktadır.

2022'de İklim Biliminde 10 Yeni Görüş, COP27'deki katılımcılar için adaptasyon ve azaltımdan iklim ve gıda sistemleri, güvenlik ve finans kesişimlerine kadar kilit odak alanlarına sahip olan önemli hususları kapsamaktadır:

  1. Sonsuz adaptasyonun sorgulanması
  2. Güvenlik açığı noktalarının "risk altındaki bölgelerde" kümelenmesi
  3. İklim-sağlık etkileşimlerinde görülebilecek yeni tehditler
  4. İklim hareketliliği
  5. İnsan güvenliği iklim güvenliğini gerektirir.
  6. İklim hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir arazi kullanımını şarttır.
  7. Özel sürdürülebilir finans uygulamaları, köklü geçişleri hızlandırmakta başarısız kalmaktadır.
  8. Kayıp ve Hasar – gezegen olarak acil sorumluluğumuz
  9. İklime dayanıklı kalkınma için kapsayıcı karar alma
  10. Yapısal engelleri ve sürdürülemez kilitlenmeleri yıkmak

Raporun tamamı için: https://10insightsclimate.science/wp-content/uploads/2022/11/10NICS-2022-Report_digital.pdf

DERLEYENLER: Ahmet Cihat Kahraman, Melisa Acar, Mustafa Özkul