29.07.2021

İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant Of Mayors-com) Yenilendi

Marmara Belediyeler Birliği’nin 2011 yılından bu yana Türkiye’deki destekleyici kuruluşu olduğu  “İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors-CoM)” yenilendi.

Avrupa Birliği’nin iklim ve enerji hedeflerine ulaşmak için belediye başkanlarının katılması ve desteklenmesi amacıyla 2008 yılında Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi - Avrupa (Covenant of Mayors Europe-CoM), iklimi ve enerji hedeflerini uygulamaya gönüllü olarak bağlı olan binlerce şehir ve bölgeyi bir araya getirmektedir. Çok paydaşlı bir hareketin gücüne dayanarak imzacı şehir ve bölgeler; sürdürülebilirlik çerçevesinde, bölgesel veya ulusal düzeyde belirlenen hedefleri gerçekleştirerek bu girişime gönüllü olarak katkı sağlamakta, gözetim sürecine tabi olan sürdürülebilir enerji eylem planları hazırlamaktadırlar.

Sözleşme imzalayan taraflar, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesi ve adaptasyon için entegre bir yaklaşım benimsemeyi taahhüt ediyor. CoM, imzacı yerel yönetimlerin sözleşmeyi imzaladıkları ilk iki yıl süresince, 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını en az % 40 oranında azaltmalarını ve iklim değişikliğine karşı esnekliği artırmak amacıyla Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı geliştirmelerini ve belirli aralıklarla izleme ve raporlama yapmalarını gerektiriyor.

Daha Adil, İklim Açısından Nötr Bir Avrupa İçin Harekete Geçmek

Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin yenilenen hedefleri, 21 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi üst düzey bir etkinlikte resmen başlatıldı. Avrupalı belediye başkanları daha adil, iklim açısından nötr bir Avrupa için birlikte hareket ediyor.

İmza sahibi şehirler ortak bir vizyona ulaşmak için iklim hedeflerini hızlandırırken, 2021 CoM için bir kilometre taşını geride bırakıyorlar: "2050 yılına kadar hepimiz uygun fiyatlı, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye erişimi olan karbondan arındırılmış ve esnek şehirlerde yaşıyor olacağız."

Yerel yönetimler arasında yapılan bir ankete ve Avrupa Birliği'nin iklim tarafsızlığı hedefine dayanan bu yenilenen hedefler, yerel liderlerin adil, kapsayıcı ve biz dünya vatandaşlarına, çevreye ve gezegenimizin kaynaklarına duyarlı bir iklim ve enerji geçişine olan bağlılığını yansıtıyor.  2050 yılına kadar iklim nötr duruma ulaşma hedefinin ötesinde, “İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors-CoM)” imzacıları, iklim değişikliği önlemlerine uyum sağlamayı ve adil bir geçiş süreci yoluyla enerji yoksulluğunu hafifletmeyi taahhüt ediyor.

Neden Taahhütleri Yenileyerek Bir Adım Öteye Taşıyoruz?

Paris Anlaşması'ndan beş yıl sonra CoM, üç temel sac ayağının (azaltma, uyum ve enerji yoksulluğu) kapsayıcı bir önceliğe dönüştürülmesini ve bu iddialı eylemin takip edilmesini sağlama konusundaki tutkusunu artırmaya devam ediyor.

2021'in başlarında, CoM, AB politikalarındaki en son gelişmeleri (özellikle AB Yeşil Anlaşması, AB İklim Paktı, 2030 İklim Hedef Planı ve AB Uyum Stratejisi) yansıtma konusundaki taahhütlerini yeniledi ve kendisini yeni bir küresel çerçeve içinde konumlandırarak yerel yönetimlerin değişime öncülük eden hareketi olarak konumunu güçlendirmekte.

Yenilenmiş taahhüt metni, Belediye Başkanlarını ve yerel liderleri ortaklaşa ve kapsayıcı bir şekilde a) iklim hedeflerini yenilemeye ve b) iklim değişikliğini zamanımızın küresel acil durumu olarak düşünerek küresel sıcaklık artışını 1,5 ℃'nin altında tutmak için ortak bir çaba içinde orta ve uzun vadeli bir perspektifte eylemlerini hızlandırmaya çağırıyor.

Eylem Çağrısı

Adil bir iklim geçiş sürecini desteklemeye devam etmek ve lansman etkinliğinin başarısını geliştirmek için tüm yerel yönetimler yenilenmiş taahhütü desteklemeye davet edilmektedir.

İmza sahibi olsanız da olmasanız da 2050 taahhüt belgesini belediye meclisinize resmi onay için sunun. Size yardımcı olmak için geliştirilen ekleri mutlaka okuyun.

Hareketin bir parçası olmak istiyorsanız, taahhüdünüzü yenilemeyi unutmayın. Belediyeniz “İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin (Covenant of Mayors-CoM)” 2020 hedeflerini taahhüt ettiyse, hareketin bir parçası olma taahhüdünüzü yenilemeniz gerekir.

Enerji ve iklim eylemine adanmış dünyanın en büyük yerel liderler hareketinin bir parçası olarak kalmak istiyorsanız, lütfen Siyasi Taahhüt'ün (Taahhüt Belgesi) en son versiyonunu gönderdiğinizden emin olun (Ektedir). Taahhüt Belgesinin (2030) önceki versiyonu 30 Haziran'dan sonra artık kabul edilmeyecektir.

Daha fazla bilgi için SSS'lere bakabilir veya [email protected] e-posta adresinden Yardım Masası ile iletişime geçebilirsiniz.