14.03.2023

İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu

Litvanya merkezli Merkezi Proje Yönetimi Ajansı’nın (CPMA) Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iş birliğiyle hayata geçirdiği “Çok Düzeyli Yönetişim Platformu”nun açılış toplantısı 13 Mart 2023 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.

2021 yılında başlatılan ve MBB’nin başlangıcından bu yana destek verdiği "Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi" kapsamında oluşturulan Çok Düzeyli Yönetişim Platformu'nun açılışı yapıldı. Açılış toplantısına Türkiye Belediyeler Birliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Marmara Bölgesi’ndeki 8 belediyenin temsilcileri katıldı. Toplantıda Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi ve GIZ’den, bölgesel ve uluslararası kurumlardan temsilciler de yer aldı. 

Yerel yönetimler ve ulusal hükümetin hazırladığı ve uyguladığı iklim eylem planları arasında sinerji oluşturmayı, ulusal, bölgesel ve uluslararası iş birlikleri kurmayı amaçlayan platform, 2023 yılında Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerle birlikte test edilmek üzere kuruldu. Test döneminde platformda Avcılar Belediyesi, Bağcılar Belediyesi, Çorlu Belediyesi, Edirne Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi, Pendik Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi yer alacak.

2023 yılı boyunca platformda yer alan temsilciler, sahada karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini, uluslararası iş birliği fırsatlarını, proje geliştirme ve finansman konularını masaya yatıracak. Platform, 2024’ün başından itibaren Türkiye Belediyeler Birliği’nin öncülüğünde, Türkiye’nin tüm bölgelerinden Belediye Başkanları Sözleşmesi imzacısı belediyeleri platformun bir parçası olmaya davet edecek. 

“Yerel yönetimler, stratejik kararları uygulamaya dönüştürmenin kilit aktörleri”

2023 yılında uygulamada anahtar bir rolü olan Marmara Belediyeler Birliğinin Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, platformla ilgili şunları dile getirdi: “Halka en yakın yönetim birimleri olarak, stratejik kararları uygulamaya dönüştürmenin kilit aktörleri yerel yönetimlerdir.  Enerji, ulaşım ve atık yönetiminin etkili bir süreç yönetimi ile yürütülmesi ve kentlerimizin iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dayanıklı hale gelmesi gerekiyor. Bunun da ilk ve çok önemli bir adımı, çok katmanlı ve çok paydaşlı bir yaklaşımla iklim eylem planlarının hazırlanmasından geçiyor. MBB, üyelerinin iklim eylem planı hazırlıklarına önemli katkılar sağlamakta ve onları cesaretlendirmektedir. Önümüzdeki dönemde bu iradenin güçlenmesine katkıda bulunmanın önemli adımlarından bir tanesinin de Çok Düzeyli Yönetişim Platformu (MLGP) olacağına inanıyoruz. MBB, Platformun Sekreteryası’nda, Yönlendirme Komitesi ve Danışma Komitesi’nde yer alıyor. Platform ile ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde etkileşimin artırılmasının, bilgi paylaşımının kolaylaştırılmasının, iletişimin güçlendirilmesinin ve iklim politikalarının etkili bir şekilde tasarlanmasının mümkün olabileceğini öngörüyoruz.”

Çok Düzeyli Yönetişim Platformu’nu Türkiye’de hayata geçiren “Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi” projesi Türkiye Takım Lideri Daiva Matonienė ise “Projemizin ilk gününden beri Türkiye’deki paydaşlarımızla yakın bir iş birliği içerisinde çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Projelerin belli bir ömrü var, fakat bu proje kapsamında bizim için en öncelikli olan konu sürdürülebilirlik. Bu yüzden de projenin her aşamasına ilgili yerel ve ulusal kurumları dahil ederek sürdürülebilir planlamalar yapmaya çalışıyoruz. Çok düzeyli bir yönetişim yaklaşımının birçok alanda, fakat konunun aciliyetini ve karşı karşıya olduğumuz riskleri göz önünde bulundurursak, belki de en çok iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji dönüşümü alanlarında gerekli olduğu konusunda paydaşlarımızla hemfikiriz. Biz, Merkezi Proje Yönetim Ajansı olarak bu proje kapsamında, tüm ilgili aktörlerle bir arada çalışarak, konuyla ilgili deneyimlerimizi ve uzmanlığımızı da ortaya koyarak, Türkiye’nin iklim değişikliğine ilişkin net sıfır emisyon hedeflerine ulaşması ve yerel yönetimlerin bu sürece aktif dahiliyetinin sağlanması için çalışmayı sürdüreceğiz. ” dedi. 

“Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi” Avrupa Birliği ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilmekte, Batı Balkanlar’da GIZ, Türkiye’de ise CPMA tarafından yönetilmektedir.

Detaylı bilgi için: İlknur Şahin, Proje Asistanı / [email protected]