11.04.2017

İç Kontrol Sistemi Anlatıldı

Marmara Belediyeler Birliği’ne üye belediyelerin personeline yönelik olarak Bakırköy Belediyesi İç Denetçisi Taner Eraslan ve Marmara Üniversitesi İç Denetim Birim Başkanı Dr. Cem Çetin’in verdiği “Yerel Yönetimlerde İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi” eğitimi birliğe ait Hızır Bey Çelebi Seminer Salonu’nda gerçekleşti.

Eğitim, Bakırköy Belediyesi İç Denetçisi Taner Eraslan’ın “Belediyelerde İç Kontrol Çalışmaları” başlıklı sunumuyla başladı. Eraslan iç kontrolü öncelikle kavramsal çerçevede ele aldıktan sonra eylem planı için örnek uygulamaları ve Sayıştay’ın İç Kontrol Sistemi Denetimini detaylı olarak katılımcılarla paylaştı. 
Kontrolü mevcut iş başarısının ölçülmesi ve bu başarının belirlenen hedefleri gerçekleştirme olasılığının saptanması olarak tanımlayan Eraslan devamında iç kontrole ilişkin yanılgı ve gerçekleri sıraladı. İç kontrolün yazılı prosedürlerle başladığı algısının bir yanılgı olduğunu, iç kontrolün güçlü bir iç kontrol ortamıyla başladığını belirtti. Bir diğer yaygın yanılgının yönetimin iç kontrolü iç denetçiler tarafından yapılması gereken bir iş olarak kabul etmesi olduğunu ifade eden Eraslan, iç kontrol sisteminin sahibinin yönetim olduğuna vurgu yaptı. İç kontrolün sadece mali bir konu olmadığını, idarenin tüm fonksiyonlarını kapsadığını ve her alanı ilgilendirdiğini dile getiren Eraslan, iç kontrolün makul ancak kesin olmayan güvence verdiğine dikkat çekti. 
İç kontrol standartları ve modelleri paylaşıldıktan sonra Dr. Cem Çetin ve Taner Eraslan katılımcıların sorularını yanıtladı. Eğitim sonrasında katılımcılara Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan’ın “Büyükşehir Belediyelerinin İç Denetim Uygulamaları” isimli kitabı armağan edildi.