19.01.2022

Hukuk Platformu Yerel Yönetimlerde Hukuki Sorunların Tespiti Gündemiyle Toplandı

Marmara Belediyeler Birliği Hukuk Platformu, 23 ilçe belediyesinin Hukuk İşleri Müdürleri ile İBB ve İSKİ Hukuk Müşavirlerinin  katılımıyla "Yerel Yönetimlerde Güncel Hukuki Sorunların Tespiti" gündemiyle toplandı.

Toplantının ilk oturumunda MBB Hukuk Platformu'nun kurulduğu 2015 yılından 2021 yılına kadar belediye hukukçuları ile yapılan çalışmalar katılımcılara aktarıldı.

İkinci oturumu çalıştay formatında olan toplantıda yasal düzenlemeler nedeniyle uygulamada karşılaşılan sorunlar konu başlığı altında yerel yönetimlerde güncel hukuki sorunların tespiti yapıldı. Çalıştay sonucunda belirlenen sorunlar ve önerilen çözümlerin Şubat 2022'de yapılacak Yerel Yönetimde Güncel Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri: III. Hukuk Çalıştayı'nda ele alınması planlanıyor.

Platformun son oturumunda çalıştay sonucunda çıktı olarak kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davalarında karşılaşılan farklı mahkeme kararları gibi sorunlar tespit edildi. Toplantı, Hukuk Platform üyelerinin tecrübe paylaşımı ve serbest istişarenin ardından 2022 yılı toplantı takviminin belirlenmesiyle birlikte sona erdi.