11.04.2017

Hukuk Platformu, Hukuki Sorunları ve Çözüm Önerilerini Tartıştı

Marmara Belediyeler Birliği Hukuk Platformu, dördüncü istişare toplantısını Belediye Hukukçuları ile birlikte gerçekleştirdi. Toplantının gündemini İmar Kanunu 18. Madde ve 32. Madde uygulamaları, taşeron işçilerin kadroya alınması süreci asgari ücret uyarlamaları, kamulaştırma ve hukuki el atma konuları oluşturdu.

MBB Hukuk Platformu, belediyelerin hukuk işleri müdürleri ve avukatlarının oluşturduğu Belediye Hukukçularının katılımı ve İSKİ 1. Hukuk Müşaviri Mahmut Kocameşe’nin başkanlığında yerel yönetimlerde karşılaşılan hukuki sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.  

İmar Kanunu 18. Madde ve 32. Madde uygulamaları üzerinde durulurken, plan iptal davalarının sonucunda çıkan kararların parsel bazında mı, yoksa genel bazda mı değerlendirileceği hususu ve bu konuda açıklık bulunmayan kararlarda tavzih talep edildiğinde açıklığa kavuşacağının altı çizildi. 32. Maddeye göre dikkate alınması gereken değerlerin levazım, enkaz, yapı değerleri olduğu, bunların bedel tespitleri ve emsal kararların önemi belirtildi.

Taşeron işçilerin kadroya geçişi ile ilgili olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun konuşmaları değerlendirildi; kamu avukatlarının özlük haklarıyla ilgili çalışmaların devam ettiği duyuruldu. Asgari ücretlerin mahkeme ilamına bağlı bir şekilde düzenlendiği, ek sözleşmeler ile uyarlamaların yapıldığı anlatıldı. Kamulaştırma ve hukuki el atma davalarının idari yargıdan adli yargıya geçmesi hakkında önerilerde bulunuldu.

Bir sonraki toplantının 2016 Nisan ayının sonunda Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

Diğer İçerikler Haberler