18.05.2018

Güneydoğu Avrupa’da Cinsiyet Odaklı Bütçeleme Konuşuldu

Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) üyesi olduğu Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı - NALAS “Mali Yerelleşme Çalışma Grubu ve NALAS Cinsiyet ve Gençlik Odak Noktası Toplantısı” 16-17 Mayıs 2018 tarihlerinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlendi.

Mali yerelleşme ve cinsiyet odaklı bütçe uygulamaları NALAS üyesi yerel yönetim birliklerinin bir araya gelerek oluşturdukları özel bir komisyonda görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Arnavutluk Maliye Bakanlığı Yerel Yönetimler Finans Direktörü Fran Brahimi Arnavutluk emlak vergileri konusunda yapılan çalışmalara değindi. Tüm gün süren toplantıda mali yerelleşmenin NALAS üye ülkelerindeki yansımaları; yerel vergi ve bağış sistemleri ile yerel borçlanmalar ve kamu-özel sektör ortaklıkları bağlamında değerlendirildi. İyi uygulama örnekleri ile mali anlamda yaşanan zorluklar ele alınarak yol haritasının belirlendiği toplantı Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Romanya, Moldovya, Makedonya, Kosova’nın sunumları ile Türkiye’den MBB’yi temsilen toplantıya katılan Hukuk İşleri Koordinatörü Av. Gamze Güler’in sunumu ile sona erdi.

Toplantının ikinci gününde ise yerel düzeyde cinsiyet odaklı bütçeleme konusunda NALAS üyesi ülkelerdeki yaklaşım ve ihtiyacın ne şekilde karşılandığı ve gelecek dönem projeksiyonları üzerine tartışmalar yürütüldü. Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı temsilcisi Blerina Xhani sunumunda ülkesine ilişkin örnekleri katılımcılarla paylaştı. Toplantı sonucu ortaya çıkan komisyon çalışmalarının NALAS’ın Mali Yerelleşme konulu 7’inci raporunu oluşturması planlanıyor.

1/6