11.04.2017

Göç Yönetimi Üsküp’te Ele Alındı

Göç, İltica ve Mülteciler Bölgesel Girişimi (MARRI) ve Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) işbirliğinde, göçmen krizi ile ilgili konuların tartışıldığı “Göç Yönetiminde Birlikte Hareket Etmek - Merkezi ve Yerel Düzey Arasında Koordinasyonun Artırılması” konulu konferans, Makedonya’nın başşehri Üsküp’te 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Konferansa Marmara Belediyeler Birliği’ni (MBB) temsilen Genel Sekreter M. Cemil Arslan ve Uluslararası İşbirliği Koordinatörü Mustafa Özkul katıldılar.

Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Türkiye’den yerel yönetim birliklerinin, göç ile ilgili uluslararası kuruluşların ve Üsküp’teki çeşitli ülkelerin büyükelçiliklerinin temsilcilerinin katıldığı konferans; geçtiğimiz Ekim ayında NALAS tarafından Zagreb'de düzenlenen ve sonuçları arasında ulusal hükümetlerin kriz yönetim sistemleri ile koordinasyonu artırma ihtiyacı üzerine mutabık kalınan konferansın bir devamı niteliğinde olmuştur.

NALAS Başkanı Emil Draghici açılış konuşmasında, göçmen krizinin yönetilmesinde yerel yönetimler ve merkezi hükümetler arasında daha iyi bir koordinasyon ihtiyacına dikkat çekti ve bu konferansın son deneyimlerden yararlanmayı ve ulusal ve bölgesel düzeyde işbirliği mekanizmalarını iyileştirmenin yollarını aramayı hedeflediğini ifade etti.

TÜRKİYE EN ÇOK GÖÇMEN BARINDIRAN ÜLKE

Türkiye’yi temsilen konferansa katılan MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, Türkiye’nin en çok göçmeni alan ve insanca yaşam koşulları sunan bir ülke olduğunu söyleyerek sözlerine başladı ve mevcut çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi bünyesinde “Göç Politikaları Atölyesi” kurulduğunu ve Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerin ortak hareket etmesin teşvik edildiğini sözlerine ekledi. Göç Politikaları Atölyesi’nin, göç ile ilgili bilimsel çalışmalar yürütmek, bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak, üye belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak, aynı ilde bir araya gelmesi ve ortak çalışması gereken belediyeler ile valiliklerin işbirliği içerisinde projeler yürütmesine yardımcı olmayı amaçladığını belirtti.  

GÖÇ YÖNETİMİNİN ÖNEMLİ AKTÖRLERİ: YEREL YÖNETİMLER

Konferansta göçmen krizinin yönetiminde yerel yönetimlerin etkin ve faydalı rolüne vurgu yapıldı ve yerel ve ulusal yönetimler arasında işbirliği ve iletişim üzerine iyi uygulamalar katılımcılara aktarıldı.  Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kosova ülkelerinin merkezi hükümet temsilcileri mevcut durum ve ülkelerindeki göç yönetimi hakkında sunumlar yaptılar.

GÜNEY-DOĞU AVRUPA GÖÇMENLER İÇİN TRANSİT BÖLGE

Göç yönetiminde yerel yönetimlerin bakış açısının sunulduğu oturumda, Makedonya’nın Gevgelija Belediye Başkanı ile Sırbistan ve Macaristan sınırındaki Kanjiza Belediye Başkanı tarafından mevcut durum hakkında bilgiler verildi. Göçmenlerin geçiş güzergahında yer alan bu belediyelerin sınırlarında üretilen atık miktarlarındaki artış, barınma sorunu, yerel halkın tepkisi ve temel belediye hizmetlerinin sunumundaki zorluklar ele alınırken, belediyelerin merkezi hükümet ve uluslararası bağışçılar tarafından desteklendikleri ifade edildi. 

Sırbistan Belediyeler Birliği temsilcisi yerel yönetimlerin aktif rol almadığını, aksine merkezi hükümete kısmen destek olduklarını söyledi. Bu durumun önüne geçmek bir dizi tedbirlere ihtiyaç duyuldupuu belirten Sırp temsilci, göçmen krizinin yönetimi için ortak plan ve fon ihtiyacına dikkat çekti.

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
#VeriYönetimi

"Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti" Yayında

24.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >