14.11.2017

Göç ve Mülteciler Konferansı

Marmara Belediyeler Birliğinin de ortağı olduğu LADDER Projesi kapsamında 16 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da Nippon Otel’de Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde “Yerelden Küresele: Medeniyetler Ekseninde Göç ve Mülteciler” konulu bir konferans düzenlenecektir. Son yıllarda yaşanan, tarihin en büyük kitlesel göç ve insani krizinin ardından görünürlüğü daha da artan göçmen ve mülteciler ile ilgili politika ve uygulamalar yerel, ulusal ve bölgesel ölçekte olmak üzere üç oturumda ele alınacaktır.

Konferansın ilk oturumunda “Belediyelerin Tecrübeleri: Kent Mültecilerinin Sosyal Uyumunda Yerel Yönetimlerin Büyüyen Rolü” konusu belediye temsilcileri tarafından aktarılacaktır. Öğleden sonraki ilk oturumda sivil toplum kuruluşları ile merkezi yönetimin ulusal çaptaki faaliyet ve uygulamaları, “Göç Akınlarının Yönetimi: Türkiye’deki Göçmenlerin Karşılanması ve Uyumu Konusunda İyi Uygulama Örnekleri” başlığı altında konuşulacaktır. Son oturumda ise farklı ülkelerden katılımcılar tarafından bölgesel ölçekte mevcut durum analizi yapılarak göç konusunda deneyim paylaşımında bulunulacak ve “Bölgesel Ölçekte Güncel Tartışmalar”a yer verilecektir. Ulusal ve uluslararası katılıma açık olan konferansta her bir oturumun ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirilerek dinleyicilerin aktif katılım sağlamasına olanak tanınacaktır.

*Konferans boyunca Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe simültane tercüme yapılacaktır.
*Etkinlik kapsamında göçmen ve mültecilere ait fotoğraflardan oluşan bir sergi de düzenlenecektir.

Konferansa katılım için buradan kayıt yaptırabilirsiniz.