11.04.2017

“Göç ve Kalkınma” Toplantısı Malta’da Yapıldı

Marmara Belediyeler Birliğinin iştirakçisi olduğu ve Avrupa Komisyonu’nun “Kalkınmada Devlet Dışı Aktörler ve Yerel Yönetimler Hibe Programı” kapsamında Yerel Demokrasi Ajansları Birliği (ALDA) tarafından sunulan “LADDER - Kalkınma Eğitimi ve Farkındalık Oluşturma için Öncü Kurumlar Olarak Yerel Yönetimler” isimli AB projesi çerçevesinde düzenlenen “Kalkınma ve Göç” konulu panel Malta’da gerçekleştirildi. Panelde Marmara Belediyeler Birliği’ni Uluslararası İşbirliği Uzmanı Burcuhan Şener temsil etti. SOS Malta tarafından ev sahipliği yapılan panelin açılış konuşmasını Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca yaptı. Cumhurbaşkanı Preca konuşmasında, özellikle Batı Avrupa’daki göç politikalarının, serbest ticaret politikalarının aksine, özgürlüğe dair bütün umutları kırdığını vurgularken göçün ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkılarının yanı sıra iş sektörlerinde günlük olumlu etkiler yarattığının altını çizdi. Preca, göç konusundaki tutumun özgürlükleri kısıtlayıcı değil teşvik edici yönde değişmesini umduğunu söyledi.

“Kayıt dışılık, göç konusunda etkili politika geliştirilmesini güçleştiriyor”
MBB Uluslararası İşbirliği Uzmanı Burcuhan Şener de yaptığı konuşmada, Suriyeli mültecilerin durumuna dikkat çekti ve Türkiye’nin gönül kapılarını sonuna kadar açtığını söyledi. Şener, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin durumu, Suriyeliler için ulusal yasal çerçeve kapsamında haklara erişim, Türkiye’de mülteciler ile ilgili yaşanan sıkıntılar ve iyi uygulama örnekleri üzerinde durdu.
Türkiye’nin iki milyonun üzerinde Suriyeli göçmene ev sahipliği yaptığını vurgulayan Şener, eğitim ve sağlık alanlarında gerçekleştirilen uygulamaların yanı sıra bu konuda yerel yönetimlerin çalışmalarını da aktardı. Yerel yönetim birliklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte oynadığı rolün önemini vurgulayan Şener, bu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ve koordine hareket edilmesinin sağlayacağı katkılara dikkat çekti. Burcuhan Şener, kayıt dışılık ile beraber mültecilerin eğitim ve mesleki kabiliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışmanın olmamasının, etkili politikalar geliştirilmesini güçleştirdiğini de sözlerine ekledi.

Panelde, İtalya’dan Katanya Belediyesi, Sırbistan’dan Kragujevac Belediyesi, Malta’dan Birgu Yerel Meclisi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Malta Ofisi, Hollanda CONCORD Göç ve Kalkınma Çalışma Grubu, Afrika Medya Birliği, Norveç Helsinki Komitesi ve Malta Göçmen Kadınlar Ağı’nın da aralarında bulunduğu birçok kurum ve kuruluş yer aldı. “Avrupa ve Komşu Ülkelerin Göç Perspektifi”, “Göç ve Kalkınma Arasındaki İlişki” ve “İnsan Hakları Gündemi ve Göç” panelin temel tartışma konularını oluşturdu. Bu konular kapsamında, katılan kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri, yerelde yaşanan sıkıntılar ve yine yerel düzeyde alınabilecek tedbir ve sağlanabilecek hizmetler masaya yatırıldı. Kalkınmanın aktörleri olarak göçmenler ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Eylül ayında kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında göç konusu üzerinde duruldu.

ALDA’yı temsil eden Antonella Valmorbida, Avrupa’nın göçü ancak bu yaz Haziran ayında keşfettiğini ve sorunun Avrupa’nın sorunu haline geldiğini vurguladı. Buna karşın, Malta, Yunanistan ve İtalya gibi ülkeler için bu problemin çok önceden farkına varıldığını belirtti. Avrupa Parlamentosu üyesi Roberta Metsola ise yaşanan krizin küresel ölçekte olduğunun ve dolayısıyla dünya çapında bir çözüme ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Metsola, “Yeni duvarlar yaratmak yerine engelleri yıkmalıyız” dedi. Avrupa Birliği’nin göç kapsamındaki hukuki düzenlemelerinin revize edilmesi gerektiğine vurgu yapan Metsola, ancak bu şekilde Avrupa Birliği’nin “gerçek bir değerler birliği” olabileceğini belirtti.