Göç Politikaları Merkezi

2015 yılında kurulan Göç Politikaları Merkezi (GPM); göç, iltica, sosyal uyum, kente aidiyet gibi alanlarda ilgili paydaşlarla ortak çalışma zemini oluşturmak üzere çalışır.
  1. Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapar.
  2. Yerel yönetimlerin ulusal ve küresel düzeydeki iyi uygulamalar ve tecrübelerden yararlanmasına yönelik faaliyetler yürütür.
  3. Yerel yönetimler ile diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasında işbirliğini geliştirir.
  4. Yerel yönetimleri uluslararası arenada temsil eder.
  5. Yerel düzeyde ortak politikaların belirlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunur ve üyelerinin faaliyet ve hizmetlerini bu politikalar doğrultusunda yürütmelerini teşvik eder.
  6. Yerel düzeydeki çalışmaların ulusal politikalar ile uyumlu olması ve ulusal düzeydeki normların yerel yönetimlerin talep ve ihtiyaçlarına göre şekillenmesi için çalışmalar yapar.

GPM’nin çalışmaları, MBB Meclisi bünyesinde yer alan, farklı şehirler ve siyasi partilerden belediye başkanlarından oluşan ve yerel yönetimler düzeyinde kurulan ilk göç komisyonu olan Göç Komisyonu’nun uzun vadeli politika önerileri ve yönlendirmeleriyle şekillenmektedir.

Ayrıca MBB, üye belediyeleriyle olan iletişimini kurumsallaştırmak ve kolaylaştırmak amacıyla, münhasıran üye belediyelerinin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışmalar yürüten birimlerinin temsilcilerinden oluşan Göç Platformu’nu kurmuştur ve platform üyeleriyle belirli periyotlarda bir araya gelerek GPM’nin kuruluş amaçları doğrultusunda;

  • Üyeleri arasında koordinasyon sağlamakta, bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamaktadır.
  • Üyelerinin talep ve ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm önerileri geliştirmektedir.
  • Üyelerinin kurumsal kapasitelerini güçlendirici faaliyetler yürütmektedir.
GPM Stratejik İş Planı ve Yol Haritası 2022 - 2024 İnceleyin