09.02.2022

Glasgow İklim Paktı Türkçe Olarak Yayımlandı

Glasgow İklim Paktı (Glasgow Climate Pact - GCP), Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 26. Taraflar Konferansı (COP) sonrasında Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu 197 ülke tarafından imzalanan ve temelde Paris İklim Anlaşması hedeflerine bağlılığı tekrar vurgulayan uluslararası bir anlaşmadır. 2022 yılında ülkelerin ulusal katkı beyanlarını ve özelde de azaltım hedeflerini güncellemelerini taahhüt etmesi bakımından oldukça güçlü bir metin olan GCP’de ilk defa kömürden aşamalı azaltımdan ve gelişmekte olan ülkeler için iklim finansmanı taahhüdünün bulunmasından söz edilmiştir. Türkiye’nin ulusal katkı beyanını (NDC) 2022 yılında güncelleyeceği bilindiğinden Glasgow İklim Paktı içeriğinin tüm iklim paydaşları tarafından bilinmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle MBB bu uluslararası anlaşmayı Türkçeye tercüme ederek tüm kamuoyunun ilgisine sunmaktadır.

Glasgow İklim Paktı'nı buradan indirebilirsiniz.