10.11.2022

COP27'de Gençlik Günü: İklim Değişikliğinde Gençler Neden Önemli?

Birleşmiş Milletler, Gençlik ve İklim Değişikliği

Birleşmiş Milletler (BM) Sistemi, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede oynadığı kilit rolün farkında olduğunu birçok kurumu ve faaliyetiyle ortaya koymaktadır. Bu kurumlar arasında; BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO); YouthXchange girişimi, BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) sekreterliği sayılabilir.

Birleşmiş Milletler, uyum ve azaltım eylemleri gerçekleştirmeleri için gençleri güçlendirmek ve iklim değişikliği politikası karar alma süreçlerine etkin bir şekilde katma amacıyla Çocuklar, Gençlik ve İklim Değişikliği Ortak Çerçeve Girişimi’ni oluşturdu. 2008'den bu yana yürütülen Ortak Çerçeve Girişimi, dünyanın dört bir yanındaki gençlerin liderliğinde ve gençlik odaklı kuruluşlarla yakın iş birliği içinde çalışmaktadır.

Hükümetler-arası iklim değişikliği sürecine dahil olan gençlik topluluklarının (STK) sayısının artmasına istinaden, 2009 yılında UNFCCC, akredite olmuş gençlik STK'larına UNFCCC konferanslarında resmi bilgi almalarına, toplantılara katılmalarına, konuşma alanları talep etmelerine ve lojistik destek almalarına izin veren bir statü verdi. Sadece dört yıl içinde YOUNGO, gençlerin seslerini duyurduğu ve hükümetler-arası iklim değişikliği politikalarının şekillendirilmesine aktif olarak katkıda bulunduğu canlı bir gençlik aktivistleri ağı haline geldi.

YOUNGO; UNFCCC konferanslarında resmi açıklamalarda bulunmakta, müzakere gruplarına teknik ve politika girdileri sağlamakta, üst düzey toplantılar ve gayri resmi ortamlarda karar vericilerle iletişim kurabilmekte ve çeşitli savunuculuk faaliyetleri yoluyla farkındalık oluşturabilmektedir. Bunların yanı sıra gençlik katılımı bu süreçlere ahlaki, nesiller arası ve eşitlik temelli değerleri de sağlamaktadır. Gençler ülkelerine ve topluluklarına geri dönüklerinde iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve uyum konusunda harekete geçirecek eğitim, bilinçlendirme ve davranış değişikliği kampanyaları gibi girişimlerde bulunmaktadır. Gençler ayrıca farklı ulusal ve uluslararası kuruluşlarda iklim değişikliği projelerinde de yer almaktadır. Örgün ve yaygın eğitimi içeren mevcut girişimlerin yanı sıra iş deneyimi/yeşil istihdam üzerine yeni bir odak geliştirilmekte ve gıda israfından iklim değişikliğine kadar değişen konularda kampanyalar yürütülmektedir.

İleriye Bakış

Gençlerle birlikte ve gençler tarafından üstlenilen çalışmalar, hükümetlerin ileride yeni bir iklim değişikliği rejimi üzerinde bir anlaşmaya varma arzusunu artırmak hususunda büyük önem arz ediyor. İklim değişikliğiyle mücadele, hükümetlerin uyumlu ve koordineli eylemlerinin yanı sıra bireylerin bilinçli ve bilgili çabalarını gerekli kılıyor. Bu nedenle, iklim değişikliği ve yaşanabilir yaşam tarzları konusunda hem örgün hem de yaygın eğitimin güçlendirilmesi önemli bir konudur. Ayrıca, sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıpları teşvik edilmelidir. Gençler, kendi topluluklarında da çevre ve iklim değişikliği konularına katılımı desteklenmelidir. Gençlerin gelecekteki liderler ve yeni bir iklim değişikliği rejiminin arkasındaki itici güçler olarak kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan ortak çevresel girişimler için hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve gençlik örgütleri arasında ortaklıklar geliştirilmelidir. Gelişmekte olan ülkelerdeki kırsal topluluklardaki gençlerin uyum yeteneğinin güçlendirilmesi için de önemli çabalara ihtiyaç vardır.

*Okuma önerisi: Birleşmiş Milletler Çocuklar, Gençler ve İklim Değişikliği Ortak Çerçeve Girişimi tarafından hazırlanan GENÇLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ isimli rapor.

https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-climatechange.pdf

DERLEYENLER: Ahmet Cihat Kahraman, Melisa Acar, Mustafa Özkul