03.05.2017

Gayrimenkul Hakkındaki Her Şey Bu Eğitimde

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği “Belediyelerde Gayrimenkul ve Varlık Yönetimi” eğitim programını gerçekleştirdi.

4 Mart -  26 Mart tarihleri arasında 3 hafta süren eğitim programına 14 farklı belediyeden 28 kişi katıldı.  Gayrimenkul hukuku, kentsel dönüşüm hukuku, gayrimenkul mevzuatı, gayrimenkul finansmanı ve geliştirme süreci, gayrimenkul değerleme süreci ve raporlama eğitimleri Ali Güvenç Kiraz, Dr. Müh. Erdal Köktürk ve Doç. Dr. Ali Hepşen tarafından verildi. Eğitimde, özel sektör için büyük yer edinmiş gayrimenkul ve varlık yönetiminde gayrimenkulün tarihçesinden mevzuatlarına her konuya değinildi ve “belediyeler bunu ne şekilde değerlendirmeli?” sorusu sorulup cevaplar arandı.

Gayrimenkul alım işlemleri sırasında ve sonrasında yaşanabilecek sorunları en aza indirgemek için ilgili Tapu Müdürlüğünde inceleme yapılmasının gerekliliğine değinilen eğitim programında satıcıya karşı bir yükümlülük altına girmeden önce yapılacak olan bu incelemelerde en çok karşılaşılan tapu kayıtlarında yer alan bazı şerh, beyan ve kısıtlamalar; Gayrimenkul Hukuku Mevzuatı’na bakılarak incelendi. Borçlar Kanunu kapsamında Kira Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku’nda özel alanlara bakıldı ve belediye imar uygulama sorunları karşılaştırıldı. Kısıtlı parsellerin durumu ve kamu ortaklık payı analizleri yapıldı.

Belediyelerde taşınmaz mülkiyeti ve kat mülkiyeti uygulamaları, belediyelerin taşınmaz edinim/elden çıkarma yöntemlerine ve belediyeler ve kamu idareleri arasında taşınmaz edinim yöntemleri ve uygulamaları incelendi.

Günümüzün en büyük sorunu haline gelen riskli alan ile ilgili olarak da riskli yapı ve rezerv alanların tespiti, riskli alan ve yapılarda yıkım uygulamaları, riskli alanlarda 2/3 kuralının anlamı, riskli yapılarda kiracı ve ayni hak sahiplerinin haklarına bakıldı. Gayrimenkul projelerinin değerleme yöntemleri ve gayrimenkul projelerinde kabul kriterleri konuşuldu