06.12.2022

Avrupa Atık Azaltım Haftası "Atığın Modası Geçti" Başlığıyla Düzenlendi

Marmara Belediyeler Birliğinin Türkiye Koordinatörü olduğu Avrupa Atık Azaltım Haftası’nın (European Week for Waste Reduction – EWWR) 14. kampanyası kapsamındaki etkinlikler bu yıl 19-27 Kasım tarihlerinde “Döngüsel & Sürdürülebilir Tekstil  temasıyla düzenlendi.

14. Avrupa Atık Azaltım Haftası (EWWR), tüm Avrupa'da azaltma, yeniden kullanma, geri dönüştürme ve temizleme konusunda 16 binden fazla eylemi bir araya getirdi. 19-27 Kasım 2022 tarihleri arasında yoğun bilinçlendirme etkinlikleri düzenlendi. Avrupa ve ötesindeki 30 ülkede 36 koordinatörün çabasıyla; atık azaltımı, ürünlerin yeniden kullanımı ve onarımı, malzeme geri dönüşümü ve temizlemeyle ilgili toplam 16.129 eylem planlandı. Bu faaliyetlerin 53 tanesi Türkiye’de organize edildi.

Avrupa Atık Azaltım Haftası (EWWR); tekstil sektörünün gezegenimiz ve toplumumuz üzerindeki etkisini analiz ederek Döngüsel ve Sürdürülebilir Tekstil konusunu araştırıyor. Tüketicileri bireysel olarak kıyafetleri kullanma ve satın alma biçimlerini değiştirerek harekete geçmeye, aynı zamanda kamu otoritelerini, özel şirketleri ve STK'ları tekstilin üretimi, kullanımı, bertarafı ve yeniden kullanımı konusunda yeni çözümlerle tanıştırıp destekleyerek daha döngüsel bir tekstil endüstrisine geçişte öncüler olmaya teşvik ediyor.

EWWR, Türkiye’de Büyük İlgi Gördü

2022 yılında döngüsel & sürdürülebilir tekstil teması ile düzenlenen EWWR’a MBB tarafından sağlanan koordinasyon faaliyetleri ile Türkiye'de,

-Kamu İdaresi ve organizasyonları (belediyeler),

-Dernek/STK ve kamu yararına çalışan kurum/organizasyon,

-İşletme/Endüstri,

-Eğitim Kurumu,

-Vatandaşlar

olmak üzere tüm eylem geliştirici gruplarından toplam 53 faaliyet kayda geçti.

EWWR 2022 Sosyal Medyada da Ses Getirdi 

#EWWR2022, #EWWR, #textiles, #wasteisoutoffashion, #SERD2022, #SEPR2022, #SERR2022, #EWAV2022, #EWWRCat, #EWWR2022PhotoContest gibi birçok etiket ile çeşitli sosyal medya mecralarında paylaşımlar yapıldı. EWWR Sekreteryası kendi sosyal medya hesaplarından yayın yaparken ayrıca eylem geliştiricileri de sosyal medya paylaşımları ile faaliyetlerini duyurdular.

EWWR 2022’deöğrencileri, gençleri ve yerel topluluğu içeren çok çeşitli eylemler sunuldu. Tekstil atıklarının toplanmasına ilişkin etkinlikler, seminerler, atölye çalışmaları ve sergiler, farkındalık artırıcı etkinlikler, tekstil atıklarının hayvanlar için değerli birer ürün haline getirilmesi, kullanılmayan giysilerin yeniden kullanımına yönelik faaliyetler, topluma yönelik atık azaltımı bilinçlendirme kampanyaları bunların arasında sayılabilir.

Avrupa Atık Azaltım Haftası (EWWR) Nedir?

Avrupa’da atık önleme konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir girişimdir. EWWR, Kasım ayında tek bir hafta boyunca atık önlemeyi teşvik eden önde gelen bir uluslararası kampanyadır. Geniş bir kitleyi (kamu idareleri, özel şirketler, sivil toplum ve vatandaşlar dahil olmak üzere) tek bir hafta boyunca sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi konusuna dahil olmaya ve bu konuda farkındalık artırıcı faaliyetler uygulamaya teşvik eder. Bu eylemlerin amacı, atık azaltma ve iklim nötr olma hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmak için tüketim kalıplarını ve atık üretme alışkanlıklarını çevreleyen davranışları değiştirmektir.

Kapak görseli: Noah Buscher

Diğer İçerikler Haberler