11.04.2017

Düzensiz Göç, Marmara Bölgesi Özelinde Tartışıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı Göç Araştırmaları Merkezi ve İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü “Türkiye’de Düzensiz Göç Marmara Bölge Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda, düzensiz göçe ilişkin konular Marmara Belediyeler Birliği ve diğer ilgili paydaşların katılımıyla tartışıldı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı Göç Araştırmaları Merkezi ve İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 4-5 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde “Türkiye’de Düzensiz Göç Marmara Bölge Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda, düzensiz göçe ilişkin konular ilgili paydaşların katılımıyla tartışıldı.

İki gün süren çalıştay kapsamında panellerde “Düzensiz Göç, Sınır Dışı ve İdari Gözetim” ile “Düzensiz Göçün Yerel Yönetim ve Kent Sosyolojisine Etkileri” konularına yer verildi. Düzensiz göçün ulusal ve uluslararası yasal çerçevesi ve kayıt dışı çalışma konuları da panelistlerce tartışıldı.

Düzensiz Göçmenler En Mağdur Olan Kesim

Çalıştayın ilk gününde açılış konuşmaları, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Osman Koramaz, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Salih Bıçak ve İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından yapıldı. Düzensiz göç alanında ilerleme sağlamanın son derece zor olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mahmut Ak, “Düzensiz göçmenler tüm dünyada göçmen grupları içerisinde en mağdur olan kesimlerdir. Düzensiz göçmenlerle ilgili istatistiksel açıdan kesin bilgilere ulaşmak zor olduğu gibi, bu kişilerin temel hak ve özgürlükleriyle ilgili yaşanan sorunlar, her geçen gün artmakta. Yaşam hakkının ihlali başta olmak üzere düzensiz göçmenlerle ilgili birçok başlık, bugün dünyadaki tüm ülkelerin ortak sorunlardan biri haline gelmiştir. Bu durum, düzensiz göç alanında yapılan çalışmaları son derece önemli kılmaktadır” dedi.

Bölge düzeyinde işbirliğinin, iletişimin ve bilgi paylaşımının arttırılmasını da hedefleyen çalıştayın “Düzensiz Göçün Yerel Yönetim ve Kent Sosyolojisine Etkileri” başlıklı panelinde Marmara Belediyeler Birliği’nden Uluslararası İşbirliği ve Göç Uzmanı Burcuhan Şener, “Düzensiz Göçün Yerel Yönetimlere Etkileri” konulu bir konuşma yaptı. Şener konuşmasında, ilgili belediyelerin Suriyeli mültecilerle yaşadığı sorunlara ve belediyelerin bu sorunlara yönelik çalışmalarına yer verirken çözüm önerilerini de aktardı.

İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hatice Kurtuluş’un moderatörlüğünde gerçekleşen panelin diğer konuşmacıları; Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet, Ortadoğu Kalkınma Ağı’nı temsilen Mehdi Zouaoui, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)’nı temsilen Mohamed Hosen Almahlı ve Zeytinburnu Yerel Kalkınma ve AB İlişkileri Koordinasyon Merkezi’ni temsilen Tuba Duman Yıldızbakan idi.

En Temel Sorun Dil Problemi

Belediyelerin mültecilere yönelik yardım ve çalışmalarındaki belirsizliklere değinen Şener, haklara erişim, hizmete erişim ve toplumsal bütünleşme noktasında yaşanan sorunlardaki en temel problemin dil problemi olduğunun altını çizdi. Hukuki, ekonomik, toplumsal sorunların yanı sıra eğitim, sağlık ve barınma konularında yaşanan zorluklardan bahsetti. Şener, belediyelerin mültecilere yönelik yardım ve çalışmalarını da aktardıktan sonra, bu faaliyetlerin bir yardım ekonomisi oluşturduğunu ve Suriyelileri pasifleşmeye ittiğini ifade etti. Suriyelilerin eğitime, ekonomiye ve topluma kazandırılmasının önemini vurguladı. Sürecin iyi yönetilebilmesi için kaynakların birleştirilmesi gerektiğini savunan Şener, yerel yönetimler, merkezi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler de dahil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların koordinasyonunun sağlanması gerektiğini vurguladı. 

Diğer İçerikler Haberler